WORKSHOP

Aplikovaná behaviorální analýza: praktický nácvik protokolů

Od raných po pokročilé studenty

Mgr. Dita Chapman, BCBA

O workshopu

Termín

20. 9. 2019, 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (1. část)
21. 9. 2019, 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (2. část)

Termín podání přihlášek

do 13. 9. 2019

Místo konání

Žižkovo nám. 5, Olomouc, učebna P49

Pořadatel

Centrum celoživotního vzdělávání | PDF UPOL Olomouc

Cena

2 410 Kč

Cíl a náplň

Cílem workshopu je detailně seznámit s protokoly nácviku vhodných forem chování, protokoly komunikačních dovedností a s prací na sebeobsluze klientů s poruchou autistického spektra. Posluchačům bude umožněn praktický nácvik prezentovaných postupů. Absolventi porozumí základním pojmům a principům aplikované behaviorální analýzy, budou umět používat primární techniky práce pro zvýšení dovedností svých klientů, naučí se zaznamenávat data do příslušných datových formulářů, vyzkoušejí si jednotlivé techniky v praxi. V kurzu se seznámí s přístupy od raných studentů (základní programy) až po pokročilé studenty (vyšší programování). Workshop volně navazuje na školení Amiris Dipuglia, MD, BCBA, které proběhlo v roce 2019 na MU v Brně. Kurz je určen nejen absolventům kurzu Amiris Dipuglia, MD, BCBA, ale i zájemcům, kteří neměli možnost se daného semináře zúčastnit.

1. den:
- představení základních pojmů ABA,
- začátek intervence (posílení, spolupráce, instruktážní kontrola, protokoly na nácvik čekání, akceptace ne, přesunu a přerušení posílení),
- práce s problémovým chováním,
- rozvoj jednotlivých operantů u raného studenta.

2. den:
- pokročilé programování,
- rozšíření repertoáru mandů, taktů, imitace, receptivního porozumění, intraverbály,
- trénink plynulosti dovedností, tvarování vokalizace, rozvoj přídavných jmen, předložek, dvojslovná spojení apod.,
- intraverbály, kategorizace, tvorba intraverbálních map (webbing),
- nácvik samostatné práce,
- odplenkování, práce na zvýšení příjmu potravy.

Cílová skupina

Workshop je zaměřen na jedince pracující s dětmi s PAS, rodiče dětí s PAS a odbornou veřejnost, která chce získat praktické dovednosti v oblasti ABA.

O Ditě Chapman

Lektorka Mgr. Dita Chapman, BCBA, v roce 2007 dokončila bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA-D.

Ditinou vášní jsou země jižní Asie, kde se aktivně podílí na školení místních ABA terapeutů. V České republice spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školí budoucí behaviorální analytiky.

Reference

“Dita mi dala odpovědi na mé otázky, jak své dítě učit. Že žít normální život je reálné. Problémy mají konstruktivní řešení. Bez našeho úsilí se nestane zázrak.”
Jolana Šafářovárodič dítěte s PAS
“Získala jsem další nové dovednosti v oblasti aplikované behaviorální analýzy. Dita Chapman je velice energická a na každou otázku má hned pohotovou odpověď, je opravdu úžasná. Jsem nesmírně vděčná, za to, že jsou mezi námi lidé jako Dita Chapman, kteří nám pomáhají s našimi dětmi s autismem. Doufám, že se brzy uskuteční další její kurz.”
Miluše Urbanovárodič dítěte s PAS

Počet účastníků

Min. 25, max. 40

Kontaktní osoba

Mgr. Markéta Šemberová, marketa.semberova@upol.cz