Nástroje a techniky formativního hodnocení v současné škole

WEBINÁŘ se záznamem - 20. 2. 2021, 27. 2. 2021

Mgr. Jitka NÁBĚLKOVÁ, Ph.D.

O vzdělávací akci

Termín

20. 2. 2021, 9:00 - 13:00 (1. setkání)

27. 2. 2021, 9:00 - 13:00 (2. setkání)

Celkem 8 hodin

Termín podání přihlášek

do 17. 2. 2021

Místo konání

On-line forma, webinář se záznamem

Cena

99 Kč - 1. setkání

949 Kč - 2. setkání

Výtěžek z prodeje jde na podporu vzdělávání dle ABA pro Tobíka a Matýska.

Anotace

Webinář „Nástroje a techniky formativního hodnocení v současné škole“ představuje aktuální téma školní didaktiky a pedagogické diagnostiky. Ač jsou pozitivní přínosy formativního hodnocení dokázány, stále chybí teoretická příprava a podpora učitelů k implementaci tohoto způsobu hodnocení. V České republice je kladen malý důraz na rozvoj hodnotících schopností učitelů. Sem patří např. nedostatečné vymezení cílů vzdělávání či nízká průběžná zpětná vazba učitele. Tato absence podob formativního hodnocení může být způsobena nedostatkem znalostí a nedostatečným použitím těchto formativních metod v pedagogické praxi.

Formativní hodnocení zlepšuje výkon zejména u žáků s horšími studijními výsledky, ale i se speciálně vzdělávacími potřebami. Díky tomu dochází ke snižování nerovnosti mezi žáky a také ke spravedlivému přístupu ve vzdělávání, díky čemuž žák může dosáhnout maxima svého rozvoje. Mezi další přínosy formativního hodnocení je vytváření pozitivního klimatu ve třídě, posílení vnitřní motivace žáků, neporovnávání žáků mezi sebou či přejímání zodpovědnosti za své učení, což přispívá k rozvíjení např. kompetence k učení se. Další rozvíjenou kompetencí je také kompetence sociální a personální, kde u žáků dochází k rozvoji metakognice.

Webinář je plánován ve dvou setkáních, celková dotace činí 8 hodin. Po jeho skončení účastnící dokáží popsat metody formativního hodnocení, zkonstruovat nástroje jednotlivých metod formativního hodnocení pro svůj aprobační předmět, ocenit význam metod a nástrojů formativního hodnocení v současné pedagogické praxi.

Cílová skupina

Učitelé všeobecných a odborných předmětů základních a středních škol, asistenti pedagoga.

Lektorka Mgr. Jitka NÁBĚLKOVÁ, Ph.D.

Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D. je odbornou asistentkou na Ústavu pedagogiky a sociálních studií UP v Olomouci. Pět let působila, jako středoškolská učitelka. Od roku 2008 se věnuje tématům obecné a školní didaktiky a ukazuje jejich význam v pedagogické praxi. U budoucích pedagogů se snaží rozvíjet jejich didaktické myšlení a schopnost chápat didaktiku z hlediska vývoje, změn a pedagogických inovací.

 

Počet účastníků

Max. 100

Organizační informace

Před konáním webináře vám e-mailem zašleme pokyny k připojení.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Kalendář webinářů

1311
Mgr. Radka Hájková, BCBA

Záznamy webinářů

Napsali jste nám

Velmi si cením vašeho nasazení a úsilí pomoci nejen vašemu dítěti , ale spoustě dalších rodičů a dětem. Děláte skvělou věc. Na webinářích s Ditou Chapmen se nám ujasnilo spoustů věcí, získaly jsme i materiály, které nám chyběly. Za všechno jsme vděčné. Ve státní školce, za obrovské podpory a důvěry ředitelky, se snažíme uplatňovat principy a techniky ABA už od roku 2015. Nejsme ale ABA školka ani třída. Nemáme analytika, supervizora a nejsme certifikované RBT, přesto máme radost z každého pokroku našich dětí a věříme, že ABA je to nejlepší, co můžeme dělat.