Hledáme 70 statečných firem

Jsme dva kluci s autismem. Každý jsme jiný, přesto máme něco společného.

Chceme se učit rozumět a mluvit.


Prosíme vás o pravidelnou POMOC

0

jsou náklady naší ABA třídy na 1 měsíc.

Prosíme,

podpořte naše speciální vzdělávání

pravidelným příspěvkem

a staňte se jednou ze 70 statečných firem.

0
%

získáno v pravidelné pomoci

O naší ABA třídě

Bojujeme o zachování chodu ABA třídy...

V únoru 2020 se nám splnilo naše velké přání. Díky individuálním dárcům se nám podařilo zajistit výuku pomocí aplikované behaviorální analýzy (ABA) pro Tobíka a Matýska. Po dobu fungování ABA třídy se oba chlapci výrazně zlepšil v porozumění, komunikaci, imitaci, jemné i hrubé motorice. Intenzivní učení pomocí ABA, někdy i 30 hodin týdně je pro Tobíka a Matýska, jako učit se nový jazyk. Zatímco ostatní děti se učí z přirozeného prostředí svým pozorováním, u dětí s autismem to tak není. V současné době je náš spolek financován kromě darů i pomocí příjmů z vlastní vedlejší činnosti, zejména prodejem odborných webinářů. V posledních měsících jsou však naše příjmy nižší než výdaje. Prosíme, podpořte náš spolek pravidelným příspěvkem pomocí darovací smlouvy nebo objednáním reklamního banneru umístěného na našem webu. Velmi by nám pomohla částka 1 000 Kč měsíčně. Naším cílem je najít 70 statečných firem, které budou pravidelně podporovat naši ABA třídu. Pokud se nám to podaří, budeme moci zajistit vzdělávání nejen pro Tobíka a Matýska, ale také pro další dítě s autismem.
Tomáš Nábělektáta Tobiáška a zakladatel neziskovky MODRÝ KRUH

Matýsek

8 let, Olomouc

Mám autismus a pořád ještě nemluvím...

Když jsem se mamince a tatínkovi narodil, stále se jen usmívali. Říkali mi Matyášek, nejhodnější miminko. Opakovali, jak jsou šťastní. Byl jsem na světě dva měsíce, hezky jsem papal a spinkal, pásl si koníky, žvatlal a usmíval se. Kolem šestého měsíce života se však můj vývoj zastavil. Žvatlat jsem přestal, nelezl jsem a ani jsem si nezkoušel sedat. Zářící úsměv mých rodičů nahradily starostlivé vrásky a návštěvy doktorů. Ti říkali, že jsem v pořádku a prý jen potřebuji více času. Mamka s taťkou se mnou začali cvičit Vojtovu metodu a jezdit do lázní. Chodil jsem také ke koním a pejskům na terapie. V době svých druhých narozenin jsem poznal pana psychologa, který řekl, že bych mohl mít poruchu autistického spektra. Mamka tomu nechtěla věřit. Říkala, že to bude v pořádku, i když se bála, jestli budeme dělat vše, co jiné rodiny. Třeba společně jezdit na kolo, na lyže, bruslit nebo jezdit na vodu. Bohužel měla pravdu, všechno společně dělat nemůžeme. To už bylo jasné, když mi byly čtyři roky a můj vývoj se nepodobal dětem stejného věku. Mám autismus. Ten musí každodenně řešit moje mamka, taťka i starší bráška. Teď je mi osm let a pořád ještě nemluvím. A ani si neumím hrát tak, jako ostatní děti.

Nikdy nezapomeneme na den, kdy byl Matymu diagnostikován autismus. Pořád se nám tomu nechtělo věřit. Doufáme, že díky aplikované behaviorální analýze (ABA) s námi jednoho dne promluví. V rámci ABA se u Matyho snažíme rozvinout i hru. Ta je pro děti velmi důležitá.
Miluše a Michal Urbanovirodiče Matyáška

Tobík

11 let, Olomouc

Každý den musím bojovat...

Narodil jsem se sedmého v sedm hodin a deset minut. Mamka s taťkou říkají, že sedmičky nosí štěstí. Dali mi jméno Tobiáš. První rok na mě byli všichni pyšní, že jsem zdravé a veselé dítě. Objevoval jsem svá první slova a krůčky. Když mi bylo asi 15 měsíců, něco se změnilo. Začal jsem špatně spát, v noci jsem se budil. Najednou jsem přestal používat všechna slova, která jsem se do té doby naučil. Místo toho jsem olizoval a okusoval různé věci. Bavilo mě hrát si stále stejným způsobem. Hračky jsem rozhazoval a opakovaně je skládal do řady. Z barviček mě zajímala jen červená. Nesnášel jsem hračky, co dělaly zvuky, ale líbily se mi věci, které se točily. Třeba jsem jen dlouho otvíral a zavíral dveře nebo se díval do světla. Zvířátka jsem začal považovat za věci. Pozoroval jsem hlavně ubíhající plot, značky nebo točící se větráky. Co mě moc nezajímalo, byla pozornost ze strany rodičů. Nechtěl jsem chodit ven, radši jsem zůstával v kočárku. Bylo mi 18 měsíců, když jsem přestal řeči rozumět úplně. Nastalo ticho. Už jsem nevěděl, co znamenají slova Tobík, máma a táta. Když jsem chtěl třeba jablko, musel jsem dovést mamčinu ruku tam, kam bylo potřeba. Nevěděl jsem, jak jinak mluvit se světem kolem sebe. Když mi byly dva roky, paní psycholožka řekla, že mám dětský autismus. Dnes je mi už jedenáct let a každý den se snažím rodiče něčím novým překvapit.

V roce 2017 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. Vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Tobík jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče Tobíka

ABA třídy ve světě

ABA třídy jsou speciální učebny pro žáky s PAS...

“ABA třída“ je speciální učebna pro žáky s PAS (a jinými poruchami), která využívá principy aplikované behaviorální analýzy. Na rozdíl od klasické inkluze, kdy jsou děti od začátku umístěny do běžných tříd, ABA třída funguje na základě postupné inkluze. Děti jsou zapsané do své kmenové třídy, ale část jejich vzdělávání probíhá v ABA třídě dle jejich individuálních potřeb. Při nástupu do ABA třídy je u každého dítěte provedena podrobná analýza jeho dovedností a dle výsledku se pro každé dítě stanoví jeho osobní vzdělávací program. Jak často dítě dochází do své kmenové třídy je zcela individuální a závisí to na jeho schopnostech samostatně se zapojit do vyučování. Individuální vzdělávací programy učí děti dovednostem tak, aby mohly do budoucna co nejvíce těžit z výuky, která probíhá v jejich kmenových třídách. Tento systém postupné inkluze pochází ze státu Pensylvánie v USA, kde se praktikuje s velmi dobrými výsledky ve více než 600 školách.
Mgr. Dita Chapman, BCBAcertifikovaný analytik ABA

Co to je ABA?

ABA je vědní obor...

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je přírodní věda, která využívá techniky pro zlepšení sociálně významného chování. ABA je věda založena na důkazech, kdy pracujeme jen s měřitelnými a pozorovatelnými jevy. ABA je často spojována s autisme právě díky výborným výsledkům u dětí s touto diagnózou.
Mgr. Radka Hájková, BCBApsycholog, certifikovaný analytik ABA

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jak může vaše firma pomoci

Pravidelný dar

Pomoci můžete zasláním pravidelného měsíčního daru prostřednitvím uzavřené darovací smlouvy.

Obddržíte potvrzení o daru.

Reklamní banner

Pomoci můžete objednáním reklamního banneru umístěného na stránce www.modry-kruh.cz.

Obdržíte pravidelnou měsíční fakturu.

Naše ÚČTY JSOU TRANSPARENTNÍ. Kliknutím na jednotlivé účty si můžete prohlédnout naše bankovní pohyby.

Transparentní účet 2201686108 / 2010 >>>

Účet veřejné sbírky 2501713673 / 2010 >>>

70 statečných firem

FARMAK, a.s.12 000 Kč
2. statečná firmačástka v Kč
3. statečná firmačástka v Kč
4. - 70. statečná firmačástka v Kč

Podporovatelé

Tereza Kvapil Pokorná

osobnost nevládního sektoru 2017

Výzvu organizuje MODRÝ KRUH z. s.

Kontakt

MODRÝ KRUH z. s.

Kandia 62, 798 57 Laškov

IČ: 06983481

Tomáš Nábělek

(+420) 777 678 693

tomas@modry-kruh.cz