Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku I

Děti "začátečníci" a "mírně pokročilí"

Záznam WEBINÁŘE - 7,5 hodin

Mgr. Dita Chapman, BCBA

V ČEŠTINĚ!

O vzdělávací akci

Cena

1 170 Kč

Výtěžek z prodeje jde na podporu vzdělávání dle ABA pro Tobíka a Matýska.

Místo konání

On-line forma, záznam webináře - 7,5 hodin

Anotace

Cílem webináře je vysvětlit posluchačům, jak nastavit tzv. jazykové behaviorální programy pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich aktuálního vývoje za použití metodiky ABA. Webinář se bude týkat dětí "začátečníků" a "mírně pokročilých", což jsou děti, které mají minimální jazykové schopnosti, časté problémové chování, velmi omezené zájmy a minimální, anebo žádné sociální dovednosti.

Základní znalost ABA (aplikovaná behaviorální analýza) je nutná.

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS.

Lektorka Mgr. Dita Chapman, BCBA

Lektorka Mgr. Dita Chapman, BCBA, v roce 2007 dokončila bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA-D. Ditinou vášní jsou země jižní Asie, kde se aktivně podílí na školení místních ABA terapeutů. V České republice spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školí budoucí behaviorální analytiky.

 

Ohlasy účastníků webinářů

Nejvíce oceňuji, že paní Dita dává srozumitelný návod, jak pracovat s dětmi s PAS; a její zkušenost, optmismus a touha pomoci těmto dětem, dává naději i nám, kterým se občas optmismu nedostává 🙂
Moc děkuji. Pro mně velice přínosné - zkušenost z praxe, schopnost jednoduchého výkladu se zaměřením na podstatné, bez suché teorie. Díky a zdravím!
Jméno Příjmení
Velmi děkuji za záznamy z webinářů a přiložené soubory a videa; je skvělé, že se k tomu lze vracet. Paní Dita je naprosto úžasná a panu Nábělkovi moc děkuji za zorganizování webinářů !!!
Jméno Příjmení

Zkušenosti s ABA

V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS
Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodiče dítěte s PAS

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693