Úvod do práce s problémovým chováním dle PBS

Funkce chování, způsoby jeho měření a vyhodnocování, přístup k učení mandů

Záznam WEBINÁŘE - 4 hod.

Mgr. Radka Hájková

O vzdělávací akci

Cena

520 Kč

Výtěžek z prodeje jde na podporu vzdělávání dle ABA pro Tobíka a Matýska.

Místo konání

On-line forma, záznam webináře - 4 hodiny

Cíle

Cílem webináře je představit účastníkům přístup PBS (positive behavior support – podpora sociálně přijatelného chování), kterým můžeme úspěšně eliminovat problémové chování dítěte a nahradit jej chováním žádoucím. Vysvětlíme si funkce chování, způsoby jeho měření a vyhodnocování a možnosti nastavení behaviorálních plánů. Po pauze si ukážeme procedury pro učení mandů – jakým způsobem můžete vaše dítě naučit říkat si o své potřeby.

Tento webinář bude zaměřen na úvod do dané problematiky a měl by posluchače připravit na lepší porozumění dalším tématům probíraných v následujících kurzech.

Základní znalost ABA zde není nutná.

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS.

Lektorka

Jsem fyzioterapeutka a psycholožka, která se posledních 5 let věnuje problematice dětí s diagnózou autismus. Vystudovala jsem aplikovanou behaviorální analýzu na Florida Institute od Technology a nyní se připravuji na mezinárodní zkoušky (na úrovni BCBA). Pod dohledem zkušených supervizorů vedu několik dětí v domácích programech. Snažím se o zviditelnění pojmu ABA i v akademických kruzích, kde je cílem mé dizertační práce vytvoření ABA tříd v běžných základních školách a ověření jejich fungování. Právě toto téma propojilo moji cestu s rodinou Nábělkových, se kterými spolupracuji již čtvrtým rokem. Jsem moc ráda, že můžeme díky nim a Modrému kruhu šířit informace o ABA dál a pomáhat tak dalším rodinám na jejich nesnadné cestě.
Mgr. Radka Hájková

Zkušenosti s ABA

V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS
Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodiče dítěte s PAS

Kontaktní osoby

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.