Aukce

pro Tobíka, Matýska

a další 2 děti s autismem

Olomouc vs Zlín

svvadfds

 
 

Aukce

pro Tobíka, Matýska

a další 2 děti s autismem

0
potřebujeme získat
0
%
vybráno

do konce výzvy

Proč chceme založit vlastní třídu?

Náš osmiletý syn Tobík trpí poruchou autistického spektra. Je v terapeutické péči aplikované behaviorální analýzy (ABA), která mu ohromně pomáhá rozvíjet komunikaci a řešit další, pro něj problematické oblasti života. Principy ABA lze využít v běžném školním prostředí, a proto jsem posledních několik měsíců věnoval spoustu času hledání školy v Olomouci, která by byla ochotna využít přístupy ABA k výuce dětí s autismem. Bohužel jsem se ve školách nejčastěji setkával s odmítnutím z důvodu nedostatku volných prostor a dalšími (s prominutím - někdy hloupými) překážkami. Rozhodli jsme se proto vydat se vlastní cestou - založit třídu pro děti s autismem, která bude fungovat na základě principů aplikované behaviorální analýzy. Máme k dispozici prostory pro vzdělávání čtyř dětí a máme zajištěnou supervizi analytikem aplikované behaviorální analýzy. Jediné, co nám chybí, jsou finance na mzdové náklady pedagogických asistentů a další náklady související s provozem třídy. Obracíme se proto na Vás s žádostí o finanční podporu pro tento projekt - na třídu pro našeho chlapce a další děti s autismem. Jako poděkování za podporu jsme pro Vás připravili zajímavé odměny. Věřím, že společně s Vámi se nám podaří zrealizovat pomoc pro čtyři děti s autismem v Olomouci.
Tomáš Nábělektáta Tobiáška a zakladatel spolku MODRÝ KRUH
Náš šestiletý syn Matyášek má diagnostikovanou poruchu autistického spektra, v jejímž důsledku nemluví, vnímá, prožívá a tím pádem se i chová jinak než jeho vrstevníci. Je to celá řada obtíží, která ovlivňují jeho komunikaci a sociální kontakt s okolím. Díky aplikované behaviorální analýze se učí novým dovednostem, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje komunikace, učení a sociální interakce. ABA třída je obrovská naděje pro život našich dětí.
Miluše Urbanovámaminka Matyho

Jak to funguje?

Naši partneři (firmy, organizace i jednotlivci) nám věnovali spoustu zajímavých odměn, které si od nás můžete koupit. Jedná se například o vstupenky do ZOO, na koncerty, ale i knihy a další předměty.

Zakoupením jakékoli odměny podpoříte náš projekt.

Jako další možnost podpory se nabízí dar prostřednictvím darovací smlouvy. 

Koho podporujete?

Tobík

9 let, Olomouc

Matýsek

6 let, Olomouc

Hledáme spolužáka

Hledáme spolužáka

Jak fungují ABA třídy ve světě?

“ABA třída“ je speciální učebna pro žáky s PAS (a jinými poruchami) zpravidla umístěná v prostorách běžné základní školy, která využívá principy aplikované behaviorální analýzy. Na rozdíl od klasické inkluze, kdy jsou děti od začátku umístěny do běžných tříd, ABA třída funguje na základě postupné inkluze. Děti jsou zapsané do své kmenové třídy, ale část jejich vzdělávání probíhá v ABA třídě dle jejich individuálních potřeb. Při nástupu do ABA třídy je u každého dítěte provedena podrobná analýza jeho dovedností a dle výsledku se pro každé dítě stanoví jeho osobní vzdělávací program. Jak často dítě dochází do své kmenové třídy je zcela individuální a závisí to na jeho schopnostech samostatně se zapojit do vyučování. Individuální vzdělávací programy učí děti dovednostem tak, aby mohly do budoucna co nejvíce těžit z výuky, která probíhá v jejich kmenových třídách. Tento systém postupné inkluze pochází ze státu Pensylvánie v USA, kde se praktikuje s velmi dobrými výsledky ve více než 600 školách.
Mgr. Dita Chapman, BCBAcertifikovaný analytik ABA

Vyberte si formu podpory

 

nebo...

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Co se stane s vašimi penězi,

pokud nevybereme cílovou částku?

Pokud vybereme například jen 50 % z cílové částky, třídu zrealizujeme pouze pro Tobíka a Matýska. Pokud vybereme podstatně nižší částku, než je 50 % cílové částky, ABA třídu nemůžeme zrealizovat a Tobík i Maty budou nadále navštěvovat své stávající školy. Vybraná částka bude použita na příspěvek ABA programu Tobíka a Matyho.

Podporovatelé a partneři

Tereza Kvapil Pokorná

osobnost nevládního sektoru 2017

Tomáš Šebek

chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic

Zeptejte se na cokoli!

Odpovídáme veřejně :-)

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

Kontakt

MODRÝ KRUH z. s.

Kandia 62, 798 57 Laškov

IČ: 06983481

Tomáš Nábělek

(+420) 777 678 693

tomas@modry-kruh.cz