Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku II

Děti "středně pokročilí" a "pokročilí"

WEBINÁŘ se záznamem

24. 2. 2022, 3. 3. 2022 a 10. 3. 2022

Mgr. Dita Chapman, BCBA

WEBINÁŘ JE V ČEŠTINĚ!

O vzdělávací akci

Anotace

Cílem webináře je vysvětlit posluchačům, jak nastavit tzv. jazykové behaviorální programy pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich aktuálního vývoje za použití metodiky ABA. Webinář se bude týkat dětí "středně pokročilých" a "pokročilých" což jsou děti, které již mají určitou funkční komunikaci, jejich problémové chování už není velkou bariérou, která velmi negativně ovlivňuje jejich učení, již mají nějaké zájmy a schopnost si hrát, začínají si budovat první sociální dovednosti. U dětí "pokročilých" se programy intenzivně zaměřuji na přípravu na školní docházku.

Základní znalost ABA (aplikovaná behaviorální analýza) je nutná.

Termíny

24. 2. 2022, 16:00 - 19:00 (1. setkání)

3. 3. 2022, 16:00 - 19:00 (2. setkání)

10. 3. 2022, 16:00 - 16:00 (3. setkání)

Celkem 9 hodin

Termín podání přihlášek

do 21. 2. 2022

Cena

Od 1 999 Kč při objednávce do 14. 2. 2022.

Od 2 399 Kč při objednávce od 15. 2. 2022.

Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP.

Lektorka

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Dita Chapman absolvovala bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA-D. Ditinou vášní jsou země jižní Asie, kde se aktivně podílí na školení místních ABA terapeutů. V České republice spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školí budoucí behaviorální analytiky.

 

Reference

V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS
Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodiče dítěte s PAS

Počet účastníků

Max. 50

Organizační informace

Před konáním webináře vám e-mailem zašleme pokyny k připojení.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.