Zasazujeme se o vznik

Konceptu ABA třídy 

v Olomouci

"Naší vizí je vytvořit na běžné základní škole stabilní prostředí, kde bude možné využít aplikovanou behaviorální analýzu ke vzdělávání žáků s diagnózou PAS."
Tomáš Nábělek

Kalendář webinářů

Záznamy webinářů

Napsali jste nám

Velmi si cením vašeho nasazení a úsilí pomoci nejen vašemu dítěti , ale spoustě dalších rodičů a dětem. Děláte skvělou věc. Na webinářích s Ditou Chapmen se nám ujasnilo spoustů věcí, získaly jsme i materiály, které nám chyběly. Za všechno jsme vděčné. Ve státní školce, za obrovské podpory a důvěry ředitelky, se snažíme uplatňovat principy a techniky ABA už od roku 2015. Nejsme ale ABA školka ani třída. Nemáme analytika, supervizora a nejsme certifikované RBT, přesto máme radost z každého pokroku našich dětí a věříme, že ABA je to nejlepší, co můžeme dělat.

Aktuality

Je to jen otázka času, kdy ABA bude považována za zlatý standard při péči a vzdělávání dětí…
Celý článek
Pokud jeden obrázek vydá za tisíc slov, za kolik slov asi vydá video s 25 obrázky za…
Celý článek
Jak možná víte, před prázdninami jsme spustili druhou dárcovskou výzvu na podporu vzdělávání dle ABA pro Tobíka…
Celý článek

Sledujte nás také na Facebooku a Instagamu!

Podpořte ABA třídu

pro Tobíka a Matýska

Co je autismus

„Autismus je pervazivní porucha, kterou trpí deset až patnáct dětí z tisíce. První symptomy se obvykle objeví před třicátým měsícem věku dítěte, zřetelnými se stanou v době, kdy dojde k výrazné poruše ve vývoji komunikačního jazyka“.

(Richman, 2015, s. 7)

Triáda problémových oblastí společných pro poruchy autistického spektra:
1. Sociální interakce – opožděný sociální vývoj, některé dovednosti mohou zcela chybět jako např. radost ze hry, napodobování gest a mimiky a jiné.
2. Komunikace – opožděný vývoj řeči, přibližně polovina dětí s autismem si nikdy neosvojí řeč na komunikační úroveň.
3. Představivost, zájmy, hra – narušená schopnost imitace a symbolického myšlení způsobuje, že se u dítěte nerozvíjí hra, jeden ze základních kamenů učení.

(Thorová 2012, s. 61-115)

ABA (aplikovaná behaviorální analýza)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Je zřejmé, že přístupy aplikované behaviorální analýzy jsou účinné pro děti s diagnózou autismu. Výzkumy naznačují, že včasná intervence touto metodou umožňuje významnému počtu dětí vstoupit do hlavního vzdělávacího proudu a funkčního využití dosažených dovedností.

(Harris a Delmolino, 2002, s. 11)

Podporovatelé ABA třídy

Tereza Kvapil Pokorná

osobnost nevládního sektoru 2017

Tomáš Šebek

chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic

Mediální partner

Zdroje:

HARRIS, Sandra L a Lara Delmolino. 2002. Applied Behavior Analysis: Its Ap-plication in the Treatment of Autism and Related Disorders in Young Children. Infants and Young Children. 2002, vol. 14, no. 3 s. 11-17. ISSN:0896-3746

RICHMAN, Shira. 2015. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální ana-lýza. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0984-3

THOROVÁ, Kateřina. 2012. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0215-8

Kontakt

MODRÝ KRUH z. s.

Kandia 62, 798 57 Laškov

IČO: 06983481

DIČ: CZ06983481

Tomáš Nábělek

(+420) 777 678 693

tomas@modry-kruh.cz