Zasazujeme se o vznik

Konceptu ABA třídy 

v Olomouci

"Naší vizí je vytvořit na běžné základní škole v Olomouci stabilní prostředí umožňující využít moderní poznatky z aplikované behaviorální analýzy ke vzdělávání žáků s diagnózou PAS."

Tomáš Nábělek

Aktuality

Děkujeme!

Naše výzva na podporu dobročinného projektu “Podpořte vzdělání pro Tobíka, Matýska a další 2 děti s autismem”…

Celý článek

Pomozte nám vybrat název nového charitativního projektu

Pomozte nám vybrat název nového charitativního projektu 🙏 Unikátní dobročinný projekt si klade za cíl získat finance na…

Celý článek

Hanácké noviny píší o Konceptu třídy ABA

Hanácké noviny: Aplikovaná behaviorální analýza může pomoci autistickým dětem. V Olomouci ji ve škole zatím nenajdete. Oddělení…

Celý článek

Co je autismus

„Autismus je pervazivní porucha, kterou trpí deset až patnáct dětí z tisíce. První symptomy se obvykle objeví před třicátým měsícem věku dítěte, zřetelnými se stanou v době, kdy dojde k výrazné poruše ve vývoji komunikačního jazyka“.

(Richman, 2015, s. 7)

Triáda problémových oblastí společných pro poruchy autistického spektra:
1. Sociální interakce – opožděný sociální vývoj, některé dovednosti mohou zcela chybět jako např. radost ze hry, napodobování gest a mimiky a jiné.
2. Komunikace – opožděný vývoj řeči, přibližně polovina dětí s autismem si nikdy neosvojí řeč na komunikační úroveň.
3. Představivost, zájmy, hra – narušená schopnost imitace a symbolického myšlení způsobuje, že se u dítěte nerozvíjí hra, jeden ze základních kamenů učení.

(Thorová 2012, s. 61-115)

ABA - aplikovaná behaviorální analýza

Behaviorální analýza vychází z behaviorismu. Zabývá se spojitostmi mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží odhalit, proč se určité chování vytváří a jak ho změnit. Aplikovaná behaviorální analýza má za sebou více než 50 let vědeckého bádání. Díky této metodologii se snižuje nežádoucí chování, děti se učí novým dovednostem, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje komunikace, učení a sociální interakce. Aplikovaná behaviorální analýza slouží jako edukačně hodnotící pomůcka a prostředek při vytváření individuálních plánu pro děti s autismem.

(Gandalovičová, 2016)

Je zřejmé, že přístupy aplikované behaviorální analýzy jsou účinné pro děti s diagnózou autismu. Výzkumy naznačují, že včasná intervence touto metodou umožňuje významnému počtu dětí vstoupit do hlavního vzdělávacího proudu a funkčního využití dosažených dovedností.

(Harris a Delmolino, 2002, s. 11)

Zdroje:

GANDALOVIČOVÁ, Jana. 2016. Aplikovaná behaviorální analýza. In. http://csaba.cz [online]. 11.01.2016 [cit. 2012-12-14] Dostupné z: http://csaba.cz/o-aba

HARRIS, Sandra L a Lara Delmolino. 2002. Applied Behavior Analysis: Its Ap-plication in the Treatment of Autism and Related Disorders in Young Children. Infants and Young Children. 2002, vol. 14, no. 3 s. 11-17. ISSN:0896-3746

RICHMAN, Shira. 2015. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální ana-lýza. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0984-3

THOROVÁ, Kateřina. 2012. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0215-8

Kontakt

MODRÝ KRUH z. s.

Kandia 62, 798 57 Laškov

IČ: 06983481

Tomáš Nábělek

(+420) 777 678 693

tomas@modry-kruh.cz