1. část záznamu webináře

Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jiných NVP (Positive behavior support - PBS)

Záznam 1. části 5 dílného webináře

dostupný ihned po úhradě

103 minut záznamu

 

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Cena 99 Kč

Časově omezená nabídka

Anotace

Zvládání problémové chování nejen u dětí s PAS je obtížnou oblastí pro rodiče, pedagogy, lékaře a okolí. Připravili jsme pro vás vzdělávací akci věnující se tomutu tématu. Akce je rozdělena do několika ucelených bloků. Uvedeme danou problematiku nejprve v teoretické rovině a posléze v rovině praktické, abychom ukázali, jak efektivně a samostatně řešit problémové chování.

  1. část: Úvod do problematiky a intervencí při řešení problémového chování.
  2. část: Posílení a tresty, funkce chování.
  3. část: Nástroje pro identifikaci a hodnocení problémového chování.
  4. část: Intervence založené na antecedentech (spouštěčích) a konsekvencích (následcích) pro jednotlivce a skupiny. Ukázky behaviorálních plánů.
  5. část - praktická (online): Účastníci vzdělávací akce budou prezentovat své vytvořené behaviorální plány. Poté proběhne jejich závěrečná reflexe. Tato část se uskuteční ve skupinách on-line formou v maximálním počtu 3 osob (zvlášť odborná veřejnost a zvlášť rodiče dětí s PAS). Časová dotace pro jednu skupinu je 60 minut. Rezervace termínů k praktické části bude spuštěna v průběhu konání vzdělávací akce.
Cílem vzdělávací akce je naučit se intervenční strategie pro řešení problémového chování a dokázat vytvořit intervenční plán pro řešení problémového chování.
Mgr. Dita Chapman, BCBAlektorka

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cena

99 Kč

Výtěžek z prodeje jde na podporu vzdělávání Tobíka a Matýska (chlapci s PAS).

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS a jinými NVP, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS. Představené přístupy a strategie jsou však aplikovatelné na širokou cílovou skupinu.

Lektorka

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Dita Chapman absolvovala bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA- V České republice v minulosti spolupracovala s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školila budoucí behaviorální analytiky. V současnosti se aktivně podílí na profesním vzdělávání odborné veřejnosti v zemích jihovýchodní Asie, v České a Slovenské republice.

Ohlasy účastníků

Nejvíce oceňuji, že paní Dita dává srozumitelný návod, jak pracovat s dětmi s PAS; a její zkušenost, optmismus a touha pomoci těmto dětem, dává naději i nám, kterým se občas optmismu nedostává 🙂
Moc děkuji. Pro mně velice přínosné - zkušenost z praxe, schopnost jednoduchého výkladu se zaměřením na podstatné, bez suché teorie. Díky a zdravím!
Jméno Příjmení
Velmi děkuji za záznamy z webinářů a přiložené soubory a videa; je skvělé, že se k tomu lze vracet. Paní Dita je naprosto úžasná a panu Nábělkovi moc děkuji za zorganizování webinářů !!!
Jméno Příjmení

Organizační informace

Všichni účastníci vzdělávací akce obdrží potvrzení o účasti.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.