Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jiných NVP (Positive behavior support - PBS)

On-line školící akce + praktická část

Záznam k dispozici na 6 měsíců

1. 10., 8. 10., 15. 10. a 29. 10. 2022

Mgr. Dita Chapman, BCBA

MUDr. Gabriela Drtinová

V ČEŠTINĚ!

Souhlasné stanovisko AKL ČR - 8 kreditů

Souhlasné stanovisko AKP ČR - 8 kreditů

Akreditace ČLK - 12 kreditů

O vzdělávací akci

Anotace

Zvládání problémové chování nejen u dětí s PAS je obtížnou oblastí pro rodiče, pedagogy, lékaře a okolí. Připravili jsme pro vás vzdělávací akci věnující se tomutu tématu. Akce je rozdělena do několika ucelených bloků. Uvedeme danou problematiku nejprve v teoretické rovině a posléze v rovině praktické, abychom ukázali, jak efektivně a samostatně řešit problémové chování.

 1. část: Úvod do problematiky a intervencí při řešení problémového chování.
 2. část: Posílení a tresty, funkce chování.
 3. část: Nástroje pro identifikaci a hodnocení problémového chování.
 4. část: Intervence založené na antecedentech (spouštěčích) a konsekvencích (následcích) pro jednotlivce a skupiny. Ukázky behaviorálních plánů.
 5. část - praktická (online): Účastníci vzdělávací akce budou prezentovat své vytvořené behaviorální plány. Poté proběhne jejich závěrečná reflexe. Tato část se uskuteční ve skupinách on-line formou v maximálním počtu 3 osob (zvlášť odborná veřejnost a zvlášť rodiče dětí s PAS). Časová dotace pro jednu skupinu je 60 minut. Rezervace termínů k praktické části bude spuštěna v průběhu konání vzdělávací akce.
Cílem vzdělávací akce je naučit se intervenční strategie pro řešení problémového chování a dokázat vytvořit intervenční plán pro řešení problémového chování.
Mgr. Dita Chapman, BCBAlektorka

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Termíny

sobota 1. 10. 2022, 09:00 - 11:00 - 1. část

sobota 8. 10. 2022, 09:00 - 11:00 - 2. část

sobota 15. 10. 2022, 09:00 - 12:00 - 3. část

sobota 29. 10. 2022, 09:00 - 12:00 - 4. část

Termín praktické části

7. 11. 2022 - 30. 11. 2022 - 5. část

Termín podání přihlášek

do 28. 9. 2022, 21:00

Místo konání

On-line

Cena

5 400 Kč při objednání od 1. 9. 2022

1 000 Kč sleva pro rodiče dětí s PAS a jinými NVP

Výtěžek z prodeje jde na podporu vzdělávání Tobíka a Matýska (chlapci s PAS).

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS a jinými NVP, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS.

Lektorka

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Dita Chapman absolvovala bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA- V České republice v minulosti spolupracovala s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školila budoucí behaviorální analytiky. V současnosti se aktivně podílí na profesním vzdělávání odborné veřejnosti v zemích jihovýchodní Asie, v České a Slovenské republice.

MUDr. Gabriela Drtinová, BCBA

Gabriela Drtinová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Na stážích působila v Německu, Portugalsku a Chorvatsku. Již během studia na lékařské fakultě se zajímala o péči ohrožených skupin, zejména o děti se zdravotním postižením. Od roku 2019 se intenzivně věnuje ABA. Své další vzdělávání si proto rozšířila na Florida Institute of Technology v USA a na Masarykově univerzitě v Brně v programech aplikované behaviorální analýzy. Věnuje se dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám a vede programy v domácím prostředí.

Ohlasy účastníků

Nejvíce oceňuji, že paní Dita dává srozumitelný návod, jak pracovat s dětmi s PAS; a její zkušenost, optmismus a touha pomoci těmto dětem, dává naději i nám, kterým se občas optmismu nedostává 🙂
Moc děkuji. Pro mně velice přínosné - zkušenost z praxe, schopnost jednoduchého výkladu se zaměřením na podstatné, bez suché teorie. Díky a zdravím!
Jméno Příjmení
Velmi děkuji za záznamy z webinářů a přiložené soubory a videa; je skvělé, že se k tomu lze vracet. Paní Dita je naprosto úžasná a panu Nábělkovi moc děkuji za zorganizování webinářů !!!
Jméno Příjmení

Zkušenosti s ABA

Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodič dítěte s PAS
V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS

Počet účastníků

Max. 50

Organizační informace

Všichni účastníci vzdělávací akce obdrží potvrzení o účasti.

Akci pořádá MODRÝ KRUH z. s. ve spolupráci s poskytovatelem zdravotních služeb DĚTSKÉ ZDRAVÍ s.r.o.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Hodnocení účastníku vzdělávací akce

Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jiných NVP

 1. Jana napsal:

  ..výborně vedené semináře, užitečné teoretické a praktické informace. Forma on-line je velice vstřícná pro přihlášené účastníky, dá se sledovat i zpětně e záznamu
  Děkuji

 2. Eliška Holeňová napsal:

  Přínosný kurz, který mi dal mnoho tipů do praxe. Jsem ráda, že již vím, jak analyzovat a vyhodnocovat problémové chování – pro mě klíčový nástroj v práci logopeda. Díky zkušeným lektorkám, které byly srozumitelné a vždy nápomocné.

 3. Mária Dostálová napsal:

  Zúčastnila som sa Webinára s pani Drtinovou a Chapman. Chcem sa Vám a samozrejme aj obom školiteľkám touto cestou poďakovať za veľmi cenné a dôležité informácie, ktoré zúročím vo svojej práci. Získané informácie odovzdám svojim kolegyniam. Fantastické je, že sa môžem vracať k informáciám na záznamoch, ktoré máme 6 mesiacov k dispozícii. Tieto záznamy som využívala aj pri zostavovaní individuálneho plánu, aby som si niektoré informácie oživila. Páčilo sa mi, že webináre neboli časovo náročné, ale ich obsah bol výborný a postačujúci . Veľmi pekne Vám ďakujem, ste úžasní, držím Vám palce vo Vašej práci. Ide nám všetkým o lepšie pochopenie a zlepšenie života našich detí – klientov.

 4. Jana Balážová napsal:

  Ďakujem organizátorom webináru ako i lektorkám za podnetné a najmä praktické vzdelávanie v oblasti ABA terapie. Oceňujem poskytnutie konkrétnych nástrojov, použiteľných v praxi ako i možnosť praktického precvičenia nadobudnutých zručností v rámci webinárov i v rámci praktickej časti. Veľmi vítam osobné skúsenosti lektoriek, ktoré zakomponovali medzi teoretické informácie, ktoré boli obsahom vzdelávania. Naučené zručnosti určite zavediem do praxe.

 5. Daniela Budinská napsal:

  Ďakujem za kurz plný praktických informácii a užitočných nástrojov ako štruktúrovane zaznamenávať a vyhodnocovať konkrétne správanie klienta, hľadať efektívne stratégie, a citlivo vnímať kontext širšieho sociálneho prostredia klienta.
  Veľmi prínosné boli pre mňa skúsenosti lektoriek z praxe a ich postrehy a námety ku našim otázkam, poskytnuté množstvo materiálov.
  Bol to pre mňa inšpiratívny webinár, ktorého príjemná atmosféra pôsobila povzbudivo profesne aj osobne.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů