Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

Pomáháme Vzděláváme

Naší vizí je pomoci zajistit odpovídající vzdělávání a

plnohodnotný život pro děti s PAS

z Olomouce a blízkého okolí

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 

Vzdělávání a webináře

Všechny metody a techniky, které můžete shlédnout na našich vzdělávacích akcích využíváme při vzdělávání dětí s PAS v naší ABA třídě v Olomouci.

Výtěžek z prodeje vzdělávaích akcí jde na provoz ABA třídy a podporu naší činnosti.

3105
Mgr. Dita Chapman, BCBA

Aktuality

Dnes si připomínáme Světový den porozumění autismu! V tento významný den jsme měli tu čest a radost…
Celý článek
Jak se daří do výchovně-vzdělávacího programu mateřské školy zahrnout poznatky z oblasti aplikované behaviorální analýzy a co mohou…
Celý článek
Jsme nadšeni, že můžeme oznámit otevření unikátní sociální služby -  “Sociální rehabilitace” v Olomouci od 1. února…
Celý článek

Sledujte nás také na Facebooku a Instagamu!

Naše ABA třída

V únoru 2020 se nám splnilo naše velké přání. Díky individuálním dárcům se nám podařilo zajistit v Olomouci výuku pomocí aplikované behaviorální analýzy (ABA) pro Tobíka a Matýska. Po dobu fungování ABA třídy se oba chlapci výrazně zlepšili v porozumění, komunikaci, imitaci, jemné i hrubé motorice. Intenzivní učení pomocí ABA, někdy i 30 hodin týdně je pro Tobíka a Matýska, jako učit se nový jazyk. Zatímco ostatní děti se učí z přirozeného prostředí svým pozorováním, u dětí s autismem to tak není.
Tomáš Nábělektáta Tobiáška a zakladatel neziskovky MODRÝ KRUH

ABA třídy ve světě

ABA třídy jsou speciální učebny pro žáky s PAS...

“ABA třída“ je speciální učebna pro žáky s PAS (a jinými poruchami), která využívá principy aplikované behaviorální analýzy. Na rozdíl od klasické inkluze, kdy jsou děti od začátku umístěny do běžných tříd, ABA třída funguje na základě postupné inkluze. Děti jsou zapsané do své kmenové třídy, ale část jejich vzdělávání probíhá v ABA třídě dle jejich individuálních potřeb. Při nástupu do ABA třídy je u každého dítěte provedena podrobná analýza jeho dovedností a dle výsledku se pro každé dítě stanoví jeho osobní vzdělávací program. Jak často dítě dochází do své kmenové třídy je zcela individuální a závisí to na jeho schopnostech samostatně se zapojit do vyučování. Individuální vzdělávací programy učí děti dovednostem tak, aby mohly do budoucna co nejvíce těžit z výuky, která probíhá v jejich kmenových třídách. Tento systém postupné inkluze pochází ze státu Pensylvánie v USA, kde se praktikuje s velmi dobrými výsledky ve více než 600 školách.
Dita Chapmancertifikovaný analytik ABA

ABA (aplikovaná behaviorální analýza)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Je zřejmé, že přístupy aplikované behaviorální analýzy (ABA) jsou účinné pro děti s diagnózou autismu. Výzkumy naznačují, že včasná intervence pomocí ABA umožňuje významnému počtu dětí vstoupit do hlavního vzdělávacího proudu a funkčního využití dosažených dovedností.

(Harris a Delmolino, 2002, s. 11)

Zdroje:

HARRIS, Sandra L a Lara Delmolino. 2002. Applied Behavior Analysis: Its Ap-plication in the Treatment of Autism and Related Disorders in Young Children. Infants and Young Children. 2002, vol. 14, no. 3 s. 11-17. ISSN:0896-3746

Co je autismus

„Autismus je pervazivní porucha, kterou trpí deset až patnáct dětí z tisíce. První symptomy se obvykle objeví před třicátým měsícem věku dítěte, zřetelnými se stanou v době, kdy dojde k výrazné poruše ve vývoji komunikačního jazyka“.

(Richman, 2015, s. 7)

Triáda problémových oblastí společných pro poruchy autistického spektra:
1. Sociální interakce – opožděný sociální vývoj, některé dovednosti mohou zcela chybět jako např. radost ze hry, napodobování gest a mimiky a jiné.
2. Komunikace – opožděný vývoj řeči, přibližně polovina dětí s autismem si nikdy neosvojí řeč na komunikační úroveň.
3. Představivost, zájmy, hra – narušená schopnost imitace a symbolického myšlení způsobuje, že se u dítěte nerozvíjí hra, jeden ze základních kamenů učení.

(Thorová 2012, s. 61-115)

Zdroje:

RICHMAN, Shira. 2015. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální ana-lýza. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0984-3

THOROVÁ, Kateřina. 2012. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0215-8

Náš příběh

Spolek MODRÝ KRUH je spojen s rodinou Nábělkových a Urbanových a jeho aktivní činnost započala v roce 2019. Založení spolku předcházely aktivity Tomáše Nábělka, který více než rok marně usiloval o založení konceptu ABA třídy pro děti s PAS na 1. stupni základní školy v Olomouci.

Nechtěli jsme se smířit s tím, že se v Olomouci nedaří zajistit vzdělávání pro děti s PAS pomocí aplikované behaviorální analýzy (ABA), a proto jsme zveřejnili dárcovskou výzvu na podporu vzdělávání Tobíka, Matýska a dalších dětí s autismem. V únoru 2020 se díky individuálním dárcům podařilo MODRÉMU KRUHU otevřít vlastní ABA třídu, kde se v současné době vzdělávají tři děti s PAS. Pokud to finanční situace umožní, postupně zajistíme vzdělávání pomocí ABA i pro další děti s PAS z Olomouce.

Činnost spolku byla později rozšířena o nabídku odborných webinářů na různá témata ABA. Webináře vedou odborní lektoři a jsou určeny osobám pracujícím s dětmi s PAS, odborné veřejnosti a rodičům dětí s PAS a jinými nerovývojovými poruchami (NVP). Za rok 2021 prošlo našimi webináři více než 600 účastníků.

Náš spolek je financován pomocí darů od individuálních a firemních dárců. Další zdroje příjmů jsou tvořeny z příjmů z vlastní vedlejší činnosti, zejména prodejem odborných webinářů.

Naší vizí je zajistit odpovídající vzdělávání a plnohodnotný život pro děti s PAS z Olomouce a blízkého okolí, jejichž rodiče považují přístupy ABA, stejně jako my, za běžný standard při péči a vzdělávání dětí s autismem.

Náš team

Monika Smolíková

hlavní pedagog

Monika Ptáčková

pedagog

Dita Chapman

certifikovaný analytik ABA

Miluše Urbanová

sbírkové kasičky

Tomáš Nábělek

zakladatel

Podporovatelé ABA třídy

Tereza Kvapil Pokorná

osobnost nevládního sektoru 2017

Mediální partner

Kontakt

MODRÝ KRUH z. s.

Kandia 62, 798 57 Laškov

IČO: 06983481, DIČ: CZ06983481

ID datové schránky: ejcee7b

Tomáš Nábělek

předseda spolku

(+420) 777 678 693

tomas@modry-kruh.cz