Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

Aplikovaná behaviorální analýza

Cílem webináře je objasnit koncept ABA, uchopit základní terminologii, představit užití jazykových operantů a ukázat na příkladech rozvoj jednotlivých dovedností v řízeném prostředí u stolečku. Webinář se skládá ze 2 částí. První část se věnuje pojmu ABA, historii jejího vzniku a souvislosti ABA a terapie dětí s PAS a jinými neurovývojovými poruchami. V kontextu práce s dítětem s poruchou komunikace uchopíme termíny takt, motorická imitace, receptivní instrukce, echo, intraverbál a další. Druhá část se věnuje nácviku učení jednotlivých operantů u stolečku.

Novinka: Ukázky učení budou demostrovány pomocí instruktážních videí Masarykovy Univerzity.

Jedná se o webinář, který má účastníky uvést do tématu, tak aby mohli pokračovat v dalších pokročilých kurzech.

Základní znalost ABA zde není nutná.