Diagnóza - dětský autismus

Dětský autismus spadá do skupiny poruch autistického spektra (PAS). Problémy jsou obsaženy v každé části diagnostické triády (kvalitní narušení sociální interakce, komunikace, omezené, opakující se stereotypní způsoby chování, zájmy a aktivity). Specifické projevy deficitů tohoto onemocnění se mění s věkem dítěte.