"Rozvoj prostorového vnímání"

Strukturované učení

Čaj o páté

Cílem je naučit dítě používat předložky: NA, DO, VEDLE.

ZDARMA zde