Jak si vybrat správný kurz v aplikované behaviorální analýze

aneb co, kde a kdy můžu v ABA studovat a k čemu mi to bude...

WEBINÁŘ se záznamem

18. 6. 2021, 18:00 - 19:30

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., BCBA

Cena 1 Kč

O vzdělávací akci

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je vědní disciplína, která se s úspěchem využívá také při práci s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) a jinými neurovývojovými poruchami (NVP). Její pozitivní účinky byly ověřeny mnoha věděckými výzkumy.

Cílem webináře je představit vzdělávací možnosti v ABA jak rodičům a pečujícím, tak profesionálům z oblasti školství, sociálních služeb a zdravotnictví.

Představeny budou jak vzdělávací možnosti, které jsou určeny pro profesní přípravu behaviorálních analytiků, tak osvětové a vzdělávací kurzy, které jsou určeny rodičům, pečujícím a odborníkům z oblasti školství nebo sociálních služeb.

Budeme se zabývat zejména otázkami:

  • Jaké jsou možnosti studia ABA v ČR?
  • Jaké kurzy a semináře v ABA jsou vhodné pro rodiče a pečující?
  • Jaké kurzy slouží k přípravě budoucích profesionálů v oblasti ABA?
  • Jak poznat, zda je kurz kvalitní a odpovídá současným poznatkům v ABA?
  • Jak si vybrat kurz, který pro mě bude přínosem?

Lektor

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., BCBA

Vedoucí institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání a člen Centra aplikované behaviorální analýzy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2015 se věnuje pořádání vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost se zaměřením na aplikovanou behaviorální analýzu. Vyučuje behaviorální analýzu ve studijních předmětech určených pro budoucí speciální pedagogy a behaviorální analytiky.

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP

Termín podání přihlášek

do 15. 6. 2021

Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.