Výuka mandů - žádostí u dítěte s PAS

Záznam webináře - 3 hod.

Mgr. Dita Chapman, BCBA

O vzdělávací akci

Anotace

Výuka mandů - žádostí (schopnost dítěte říci si o to, co potřebuje a chce) jsou klíčové pro rozvoj verbálního chování (komunikaci). Mandy jsou řízeny motivací člověka, a proto je doporučováno, aby se učily, jako první. Pokud má člověk pro něco motivaci, tak si s velkou pravděpodobností o tu věc bude chtít říci. Výuka mandů však není jednoduchá hlavně u dětí, které nemluví.

Cílem tohoto webináře je vysvětlit a ukázat účastníkům učení se mandů. Představíme, jak se nejprve formulují cíle a následně naplňují v učení se mandů v praktických ukázkách. Upozorníme na nejčastější chyby, ke kterým dochází během učení se mandů. Tento webinář je určen učení se mandů u dětí: „úplný začátečník“, „více pokročilý“ a „pokročilý“ (úroveň 1-3 VB mapp).

Součástí webináře je také praktická část, během které účastník představí své natočené krátké video (10 min) obsahující techniky, které byly vysvětleny v předchozí teoretické části. Poté proběhne jejich závěrečná reflexe. Tato část webináře se uskuteční ve skupinách on-line formou v maximálním počtu 3 osob. Časová dotace pro jednu skupinu je 60 minut. Rezervace termínů k praktické části bude spuštěna v průběhu konání webináře. 

Základní znalost ABA zde není nutná.

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP.

Lektorka

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Dita Chapman absolvovala bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA- V České republice v minulosti spolupracovala s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školila budoucí behaviorální analytiky. V současnosti se aktivně podílí na profesním vzdělávání odborné veřejnosti v zemích jihovýchodní Asie, v České a Slovenské republice.

Ohlasy účastníků živého webináře

Dita je velmi profesionální, líbí se mi, že se nepouští do témat, které nejsou jejím oborem.
Nejvíce využiji nácvik mandů pro 2. a 3. ůroveň VB mapy.
Vďaka za ústretovosť, profesionalitu a tiež skvelé technické zabezpečenie.
Jméno Příjmení

Zkušenoti s ABA

V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS
Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodič dítěte s PAS

Doplňující informace

  • Záznam je dostupný ihned po úhradě po dobu 6 měsíců.
  • Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na záznamu webináře.
  • Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.