Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

Jaký byl náš rok 2022?

Díky vaší pomoci získali Tobík a Matýsek 1 366 hodin vzdělávání v programu ABA. Ale už to není jen o Tobíkovi a Matýskovi. Na podzim jsme v naší ABA třídě přivítali další dítě s PAS. Naše finanční situace není nijak růžová a jedinou cestou k přijetí dalšího dítěte k nám do třídy byla finanční spoluúčast rodičů. Možná je to cesta, jak pomoci několika dětem z Olomouce do doby, než stát, kraj či město zajistí dostatečné kapacity a funkční vzdělávání pro děti s PAS. Kupříkladu v Olomouci čekají některé děti s PAS na školku 2 roky a jsou i případy, kdy na ně řada nedojde!!! Situace v základních školách není o moc lepší. Známe rodiče dětí, kteří za ZŠ dojíždí do jiných měst, nebo se z Olomouce raději odstěhovali.

Matýsek v ABA třídě

Na přelomu nového školního roku jsme přivítali nový pedagogický team. Obrovskou zásluhu na jeho zaškolení má Monika Smolíková, která pod supervizí Dity Chapman zodpovídá za vzdělávací programy a organizaci výuky.

Za rok 2022 jsme realizovali 7 odborných ABA webinářů a 1 praktický workshop. Celkem evidujeme přes 500 účastníků – jsou to rodiče dětí s PAS, speciální pedagogové, asistenti, logopedi, psychologové a další odborná veřejnost. Pořádání odborných akcí je pro nás jedna z dalších cest pomoci dětem s PAS a také hlavní zdroj financování naší ABA třídy. Velké poděkování patří lektorkám Ditě Chapman, Gabriele Drtinové, Barboře Dopitové, Petře Hrančíkové a Lucií Vozákové.

Intenzivní trénink ITT

Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Miloslava Stibora jsme 2. dubna 2022 v Pevnosti poznání uskutečnili výstavu VNÍMÁNÍ AUTISMU OČIMA DĚTÍ ZUŠ MILOSLAVA STIBORA OLOMOUC. Výstava se konala pod záštitou senátor Lumír Kantor, díky kterému se výstava později přesunula do Senátu Parlamentu ČR. Je to jeden ze způsobů edukace, osvěty, předávání informací o problematice autismu. Výstava se mohla konat díky vstřícnosti paní ředitelky ZUŠ Zuzany Hrubošové a velkému úsilí Věry Lukášové a Veroniky Beránkové.

Již po třetí jsme uspořádali charitativní akci „20 % z tržby pro Tobíka a Matýska“ v restauraci u U Ptáka. Akce vynesla 5 232 Kč. Velké díky patří šéfkuchaři Pepovi Krchňákovi a taky Věře Zukalové, která k Ptákovi zvala snad každého, koho potkala.

Takový byl náš rok 2022.

Všem vám moc děkujeme za podporu.

Za MODRÝ KRUH Tomáš Nábělek

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů