Intenzivní výuka

WEBINÁŘ se záznamem - od 25. 1. 2022

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Mgr. Barbora Dopitová

O vzdělávací akci

Anotace

Intenzivní výuka je nezbytnou součástí jakékoliv intenzivní jazykové behaviorální intervence. Intenzivní výukou se většinou myslí „intenzivní práce u stolu“, kdy se dítě učí dovednosti, které jsou sestaveny dle jeho individuálního vzdělávacího plánu. Klasické oblasti, na kterých dítě pracuje jsou: pojmenování věcí, pohybu (slovesa), přídavné jména a předložky, motorická a orální imitace, receptivní instrukce a schopnost dosáhnout jednoduché konverzace.

Cílem tohoto webináře je vysvětlit a popsat účastníkům plán, realizaci a vyhodnocení takto vedené výuky (formulace cílů, příprava pomůcek, časový plán realizace, metodika realizace, sběr dat a jejich vyhodnocení).

Během tohoto webináře nebudou detailně vysvětleny, jaké programy a kdy se mají učit. Toto je obsahem webináře Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku IOptimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku II.

Součástí webináře je také praktická část, během které účastník představí své natočené krátké video (10 min) obsahující techniky, které byly vysvětleny v předchozí teoretické části. Poté proběhne jejich závěrečná reflexe. Tato část webináře se uskuteční ve skupinách on-line formou v maximálním počtu 3 osob. Časová dotace pro jednu skupinu je 60 minut. Rezervace termínů k praktické části bude spuštěna v průběhu konání webináře. 

Základní znalost ABA je u účastníků výhodou.

Termíny

25. 1. 2022, 16:00 - 18:00

Teoretická část webináře.

7. 2. 2022 - 20. 2. 2022

Praktická část webináře. Tato část webináře je bez záznamu!!!

Termín podání přihlášek

do 21. 1. 2022, 22:00

Cena

od 1 430 Kč

Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP.

Lektorky

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Dita Chapman absolvovala bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA-D. Ditinou vášní jsou země jižní Asie, kde se aktivně podílí na školení místních ABA terapeutů. V České republice spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školí budoucí behaviorální analytiky.

Mgr. Barbora Dopitová - logopedka

Ohlasy účastníků webinářů

Nejvíce oceňuji, že paní Dita dává srozumitelný návod, jak pracovat s dětmi s PAS; a její zkušenost, optmismus a touha pomoci těmto dětem, dává naději i nám, kterým se občas optmismu nedostává 🙂
Moc děkuji. Pro mně velice přínosné - zkušenost z praxe, schopnost jednoduchého výkladu se zaměřením na podstatné, bez suché teorie. Díky a zdravím!
Jméno Příjmení
Velmi děkuji za záznamy z webinářů a přiložené soubory a videa; je skvělé, že se k tomu lze vracet. Paní Dita je naprosto úžasná a panu Nábělkovi moc děkuji za zorganizování webinářů !!!
Jméno Příjmení

Zkušenosti s ABA

Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodič dítěte s PAS
V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS

Počet účastníků

Max. 100

Organizační informace

Před konáním webináře vám e-mailem zašleme pokyny k připojení.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693