Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

Výuka žádostí (mandů)

nejen u dítěte s PAS

WEBINÁŘ + praktická část

Záznam k dispozici na 6 měsíců

28. 1. 2023

Mgr. Dita Chapman, BCBA

MUDr. Gabriela Drtinová, BCBA

V ČEŠTINĚ!

Souhlasné stanovisko AKL ČR - 4 kredity

O vzdělávací akci

Anotace

Výuka žádostí (mandů - schopnost dítěte říci si o to, co potřebuje a chce) je klíčová pro rozvoj verbálního chování (komunikaci). Mandy jsou řízeny motivací člověka, a proto je doporučováno, aby se učily, jako první. Pokud má člověk pro něco motivaci, tak si s velkou pravděpodobností o tu věc bude chtít říci. Výuka mandů však není jednoduchá hlavně u dětí, které nemluví.

Cílem tohoto webináře je vysvětlit a ukázat účastníkům učení se mandů. Představíme, jak se nejprve formulují cíle a následně naplňují v učení se mandů v praktických ukázkách. Upozorníme na nejčastější chyby, ke kterým dochází během učení se mandů. Tento webinář je určen učení se mandů u dětí: „úplný začátečník“, „více pokročilý“ a „pokročilý“ (úroveň 1-3 VB mapp).

Součástí webináře je také praktická část, během které účastník představí své natočené krátké video (10 min) obsahující techniky, které byly vysvětleny v předchozí teoretické části. Poté proběhne jejich závěrečná reflexe. Tato část webináře se uskuteční ve skupinách on-line formou v maximálním počtu 3 osob. Časová dotace pro jednu skupinu je 60 minut. Rezervace termínů k praktické části bude spuštěna v průběhu konání webináře. 

Základní znalost ABA zde není nutná.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Termíny

28. 1. 2023, 09:00 - 12:00

Teoretická část webináře.

5. 2. 2023 - 28. 2. 2023

Praktická část webináře. Tato část webináře je bez záznamu!!!

Termín podání přihlášek

do 25. 1. 2023, 22:00

Cena

2 500 Kč

Výtěžek z prodeje jde na podporu vzdělávání Tobíka a Matýska (chlapci s PAS).

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS a jinými NVP, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS.

Lektorky

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Dita Chapman absolvovala bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA- V České republice v minulosti spolupracovala s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školila budoucí behaviorální analytiky. V současnosti se aktivně podílí na profesním vzdělávání odborné veřejnosti v zemích jihovýchodní Asie, v České a Slovenské republice.

MUDr. Gabriela Drtinová, BCBA

Gabriela Drtinová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Na stážích působila v Německu, Portugalsku a Chorvatsku. Již během studia na lékařské fakultě se zajímala o péči ohrožených skupin, zejména o děti se zdravotním postižením. Od roku 2019 se intenzivně věnuje ABA. Své další vzdělávání si proto rozšířila na Florida Institute of Technology v USA a na Masarykově univerzitě v Brně v programech aplikované behaviorální analýzy. Věnuje se dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám a vede programy v domácím prostředí.

Ohlasy účastníků webinářů

Nejvíce oceňuji, že paní Dita dává srozumitelný návod, jak pracovat s dětmi s PAS; a její zkušenost, optmismus a touha pomoci těmto dětem, dává naději i nám, kterým se občas optmismu nedostává 🙂
Moc děkuji. Pro mně velice přínosné - zkušenost z praxe, schopnost jednoduchého výkladu se zaměřením na podstatné, bez suché teorie. Díky a zdravím!
Jméno Příjmení
Velmi děkuji za záznamy z webinářů a přiložené soubory a videa; je skvělé, že se k tomu lze vracet. Paní Dita je naprosto úžasná a panu Nábělkovi moc děkuji za zorganizování webinářů !!!
Jméno Příjmení

Zkušenosti s ABA

Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodič dítěte s PAS
V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS

Počet účastníků

Max. 50

Organizační informace

Všichni účastníci vzdělávací akce obdrží potvrzení o účasti.

1 den před konáním webináře vám e-mailem zašleme pokyny k připojení.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Hodnocení účastníku vzdělávací akce

Výuka žádostí (mandů) nejen u dítěte s PAS

  1. Daniela Rusnáková napsal:

    Srdečne pozdravujem celý tím vzdelávacieho webinára Výuka mandů nejen u dítěte s PAS. Ako účastníčka vzdelávania chcem pochváliť lektorky Mgr. Ditu Chapman, BCBA a MUDr. Gabrielu Drtinovú, BCBA a taktiež organizátora Bc. Tomáša Nábělka, predsedu Modrého kruhu za erudovaný prístup v rámci realizácie webinára. Nesmierne si vážim prístup lektoriek, nakoľko s veľkou erudovanosťou vysvetlili a naučili ma aplikovať vyučovanie mandov v prístupe k deťom s PAS. Som vďačná za spätnú väzbu pri hodnotení môjho natočeného videa od MUDr. Gabriely Drtinovej, BCBA. Pomohla mi takto pochopiť problematiku a tak skvalitniť edukáciu týchto detí. Táto terapia ma veľmi oslovila. Škoda len, že sa to nedá študovať na Slovensku. Pozdravujem Vás a prajem Vám veľa tvorivých síl pri realizácii ďalších webinárov. S úctou Mgr. Daniela Rusnáková

  2. Margita Majcherová napsal:

    Chcela by som vyjadriť veľké poďakovanie za výborný kurz Výuka mandov. Pani lektorka Mgr. Dita Chapman, BCBA na vysokej odbornej úrovni realizovala teoretickú časť kurzu s ukážkami videí, vďaka ktorým som celú problematiku ľahšie pochopila. Okrem odborného si veľmi cením aj jej ľudský prístup, ochotu vysvetľovať, zodpovedať všetky naše otázky. Tiež MUDr. Gariela Drtinová, BCBA si našla dostatok času na zhodnotenie našej práce cez videá, ktoré sme spolu rozobrali, usmernila nás a upozornila tiež na chyby, ktorých sa máme vyvarovať. Časová dotácia oboch stretnutí bola dostatočná, využitá naozaj efektívne. Veľmi pekne ďakujem a určite sa zúčastním ďalšieho vzdelávania aj v budúcnosti. Nielen na získavanie nových, ale aj udržiavanie si získaných zručností. Vďaka patrí, samozrejme, aj z.s. Modrý kruh, zastúpenému Bc. Tomášom Nábělkom, ktorý vzdelávanie zorganizoval. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Margita Majcherová

  3. Darina Sztachová napsal:

    Chcela by som vyjadriť veľkú spokojnosť s webinárom “ Výuka mandů nejen u dítěte s PAS“. Lektorka Mgr. Dita Chapman, BCBA nás v podnetnej teoretickej časti uviedla do problematiky a zrozumiteľne predstavila základy učenia mandov. Prednáška mala jasnú štruktúru a bola oživená ukážkovými videami a prerozprávaním osobných skúseností z praxe. Oceňujem, že webinár mal aj praktickú časť, ktorá mi priniesla hodnotnú skúsenosť a pomohla uplatniť a upevniť vedomosti z prednášky. Ďakujem aj MUDr. Gabriele Drtinovej, BCBA za veľmi konštruktívne zhodnotenie videa pripraveného v praktickej časti. Určite budem Modrý kruh sledovať aj naďalej a rada sa zapojím do niektorého z ďalších webinárov, ktoré okrem vzdelávania slúžia aj inej dobrej veci – zisk z predaja slúži na podporu Tobíka a Matýska (https://modry-kruh.cz/tobik-a-matysek/).

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů