Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jiných NVP (Positive Behavior Support - PBS)

Záznam webináře - 9 hod.

Mgr. Dita Chapman, BCBA

MUDr. Gabriela Drtinová, BCBA

O vzdělávací akci

Anotace

Cílem vzdělávací akce je naučit se intervenční strategie pro řešení problémového chování a dokázat vytvořit intervenční plán pro řešení problémového chování.
Mgr. Dita Chapman, BCBAlektorka

Podpora sociálně přijatelného chování a zvládání problémové chování nejen u dětí s PAS je obtížnou oblastí pro rodiče, pedagogy, lékaře a okolí. Připravili jsme pro vás vzdělávací akci věnující se tomutu tématu. Akce je rozdělena do několika ucelených bloků. Uvedeme danou problematiku nejprve v teoretické rovině a posléze v rovině praktické, abychom ukázali, jak efektivně a samostatně řešit problémové chování pomocí PBS - Positive Behavior Support.

 1. část: Úvod do problematiky a intervencí při řešení problémového chování.
 2. část: Posílení a tresty, funkce chování.
 3. část: Nástroje pro identifikaci a hodnocení problémového chování.
 4. část: Intervence založené na antecedentech (spouštěčích) a konsekvencích (následcích) pro jednotlivce a skupiny. Ukázky behaviorálních plánů.
 5. část - praktická (on-line): Účastníci vzdělávací akce budou prezentovat své vytvořené behaviorální plány. Poté proběhne jejich závěrečná reflexe. Tato část se uskuteční ve skupinách on-line formou v maximálním počtu 3 osob. Časová dotace pro jednu skupinu je 60 minut. Pratická část proběhne v období 1. - 14. 6. 2023. Rezervace konkrétních termínů k praktické části bude spuštěna v průběhu května 2023.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP.

Lektorka

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Dita Chapman absolvovala bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA- V České republice v minulosti spolupracovala s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školila budoucí behaviorální analytiky. V současnosti se aktivně podílí na profesním vzdělávání odborné veřejnosti v zemích jihovýchodní Asie, v České a Slovenské republice.

MUDr. Gabriela Drtinová, BCBA

Gabriela Drtinová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Na stážích působila v Německu, Portugalsku a Chorvatsku. Již během studia na lékařské fakultě se zajímala o péči ohrožených skupin, zejména o děti se zdravotním postižením. Od roku 2019 se intenzivně věnuje ABA. Své další vzdělávání si proto rozšířila na Florida Institute of Technology v USA a na Masarykově univerzitě v Brně v programech aplikované behaviorální analýzy. Věnuje se dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám a vede programy v domácím prostředí.

Ohlasy účastníků živého webináře

Přínosný kurz, který mi dal mnoho tipů do praxe. Jsem ráda, že již vím, jak analyzovat a vyhodnocovat problémové chování – pro mě klíčový nástroj v práci logopeda. Díky zkušeným lektorkám, které byly srozumitelné a vždy nápomocné. Eliška Holeňáková
Eliška Holeňáková
Zúčastnila som sa Webinára s pani Drtinovou a Chapman. Chcem sa Vám a samozrejme aj obom školiteľkám touto cestou poďakovať za veľmi cenné a dôležité informácie, ktoré zúročím vo svojej práci. Získané informácie odovzdám svojim kolegyniam. Fantastické je, že sa môžem vracať k informáciám na záznamoch, ktoré máme 6 mesiacov k dispozícii. Tieto záznamy som využívala aj pri zostavovaní individuálneho plánu, aby som si niektoré informácie oživila. Páčilo sa mi, že webináre neboli časovo náročné, ale ich obsah bol výborný a postačujúci . Veľmi pekne Vám ďakujem, ste úžasní, držím Vám palce vo Vašej práci. Ide nám všetkým o lepšie pochopenie a zlepšenie života našich detí – klientov. Mária Dostálová
Mária Dostálová
Ďakujem za kurz plný praktických informácii a užitočných nástrojov ako štruktúrovane zaznamenávať a vyhodnocovať konkrétne správanie klienta, hľadať efektívne stratégie, a citlivo vnímať kontext širšieho sociálneho prostredia klienta. Veľmi prínosné boli pre mňa skúsenosti lektoriek z praxe a ich postrehy a námety ku našim otázkam, poskytnuté množstvo materiálov. Bol to pre mňa inšpiratívny webinár, ktorého príjemná atmosféra pôsobila povzbudivo profesne aj osobne. Daniela Budinská
Daniela Budinská

Doplňující informace

 • Záznam je dostupný ihned po úhradě po dobu 6 měsíců.
 • Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na záznamu webináře.
 • Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Hodnocení účastníku záznamu webináře

Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jiných NVP

 1. Petra Dostoupilová napsal:

  Právě jsem dokončila webinář Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jinými NVP s praktickou částí. Děkuji Ditě Chapman za vyčerpávající výklad a příklady z praxe. Byla úžasná jako vždy. Rady a ověřené postupy využiji v praxi jako pedagogický pracovník, ale i doma, jako rodič dítěte s PAS. A pokud i vy máte doma, ve třídě nebo v ambulanci dítě s autismem a kladete si otázky typu: Dívej se, co zas dělá? Proč to dělá? Kdy to přestane dělat? A co vy můžete udělat proto, aby to už nedělalo, tak toto je webinář, ve kterém najdete odpovědi na vaše otázky. Děkuji všem, kteří se podílí na vzdělávání našich dětí a snaží se vybojovat lepší život pro ně.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů