Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

Žádost o spolupráci při zřízení Konceptu třídy aplikované behaviorální analýzy

Tomáš Nábělek a další rodiče dětí s PAS podali koncem května na Odbor školství Magistrátu města Olomouce žádost o spolupráci při zřízení Konceptu třídy aplikované behaviorální analýzy (ABA) na 1. stupni základní školy v Olomouci.

Cílem Konceptu ABA třídy je vytvořit na běžné základní škole stabilní prostředí umožňující využít moderní poznatky z aplikované behaviorální analýzy ke vzdělávání 2 až 4 žáků s diagnózou PAS (Poruchy autistického spektra). Díky tomuto přístupu mohou postupně nabývat dovedností v oblastech svých základních deficitů tak, aby je bylo možné postupně zařazovat i do běžné výuky a byl jim umožněn přístup ke vzdělání a uplatnění v běžné společnosti mezi svými vrstevníky.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů