Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

Jak si vybrat správný kurz v aplikované behaviorální analýze

aneb co, kde a kdy můžu v ABA studovat a k čemu mi to bude...

Záznam webináře - 1,5 hod.

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., BCBA

O vzdělávací akci

Anotace

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je vědní disciplína, která se s úspěchem využívá také při práci s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) a jinými neurovývojovými poruchami (NVP). Její pozitivní účinky byly ověřeny mnoha věděckými výzkumy.

Cílem webináře je představit vzdělávací možnosti v ABA jak rodičům a pečujícím, tak profesionálům z oblasti školství, sociálních služeb a zdravotnictví.

Představeny budou jak vzdělávací možnosti, které jsou určeny pro profesní přípravu behaviorálních analytiků, tak osvětové a vzdělávací kurzy, které jsou určeny rodičům, pečujícím a odborníkům z oblasti školství nebo sociálních služeb.

Budeme se zabývat zejména otázkami:

  • Jaké jsou možnosti studia ABA v ČR?
  • Jaké kurzy a semináře v ABA jsou vhodné pro rodiče a pečující?
  • Jaké kurzy slouží k přípravě budoucích profesionálů v oblasti ABA?
  • Jak poznat, zda je kurz kvalitní a odpovídá současným poznatkům v ABA?
  • Jak si vybrat kurz, který pro mě bude přínosem?

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP.

Lektor

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., BCBA

Vedoucí institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání a člen Centra aplikované behaviorální analýzy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2015 se věnuje pořádání vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost se zaměřením na aplikovanou behaviorální analýzu. Vyučuje behaviorální analýzu ve studijních předmětech určených pro budoucí speciální pedagogy a behaviorální analytiky.

Zkušenoti s ABA

V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS
Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodič dítěte s PAS

Doplňující informace

  • Záznam je dostupný ihned po úhradě po dobu 6 měsíců.
  • Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na záznamu webináře.
  • Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.