Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku I

Děti "začátečníci" a "mírně pokročilí"

Záznam webináře - 7,5 hod.

Mgr. Dita Chapman, BCBA

O vzdělávací akci

Anotace

Cílem webináře je vysvětlit posluchačům, jak nastavit tzv. jazykové behaviorální programy pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich aktuálního vývoje za použití metodiky ABA. Webinář se bude týkat dětí "začátečníků" a "mírně pokročilých", což jsou děti, které mají minimální jazykové schopnosti, časté problémové chování, velmi omezené zájmy a minimální, anebo žádné sociální dovednosti.

Základní znalost ABA (aplikovaná behaviorální analýza) je nutná.

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP.

Lektorka

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Dita Chapman absolvovala bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA- V České republice v minulosti spolupracovala s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školila budoucí behaviorální analytiky. V současnosti se aktivně podílí na profesním vzdělávání odborné veřejnosti v zemích jihovýchodní Asie, v České a Slovenské republice.

Ohlasy účastníků živého webináře

Dito, je to výborné. Musím vám vyseknout poklonu, máte to super strukturované. Neskáčete z tématu na téma, má to všechno svojí logiku, jen to teď umět přetavit do praxe 🙂 jsem klinická logopedka, stahují se za mnou (nebo tedy za námi, jsme v práci dvě a třetí aktuálně na mateřské- všechny tři vás nyní sledujeme). Takže těžkých případů máme opravdu hodně a tenhle kurz je přesně to, co nám chybělo, abychom dokázaly maminkám ještě více pomoct.
Oceňuji část zaměřenou na práci s dětmi, které se dostávají do kolektivu MŠ...jak s nimi začínat, co je důležité více a co méně, na co se zaměřovat...pracuji víceméně intuitivně s dobrými výsledky (děti jsou spokojené, socializují se, rozšiřují se jim možnosti jak být spokojené s jinými lidmi, dětmi a v širším prostředí, začínají vokalizovat, mandovat, taktovat...aniž bych dříve tyto názvy a postupy teoreticky znala). Líbí se mi systematické posouvání kupředu.
Jméno Příjmení
Velmi děkuji za záznamy z webinářů a přiložené soubory a videa; je skvělé, že se k tomu lze vracet. Paní Dita je naprosto úžasná a panu Nábělkovi moc děkuji za zorganizování webinářů !!!
Jméno Příjmení
Opět děkuji celému Vašemu týmu za vynikající "služby". Jste skvělí, ochotní, nadšení, vstřícní.....Jsem ráda, že jsem Vás poznala. Děkuji a přeji pěkné dny.
Jméno Příjmení

Zkušenoti s ABA

V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS
Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodič dítěte s PAS

Doplňující informace

  • Záznam je dostupný ihned po úhradě po dobu 6 měsíců.
  • Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na záznamu webináře.
  • Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.