Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku II

Děti "středně pokročilí" a "pokročilí"

Záznam webináře - 7 hod.

Mgr. Dita Chapman, BCBA

O vzdělávací akci

Anotace

Webinář se bude týkat dětí "středně pokročilých" a "pokročilých" což jsou děti, které již mají určitou funkční komunikaci, jejich problémové chováni už není velkou barierou, která velmi negativně ovlivňuje jejich učeni, již mají nějaké zájmy a schopnost si hrát, začínají si budovat první sociální dovednosti. U dětí "pokročilých" se programy intenzivně zaměřuji na přípravu na školní docházku.

Základní znalost ABA (aplikovaná behaviorální analýza) je nutná.

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP.

Lektorka

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Dita Chapman absolvovala bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA- V České republice v minulosti spolupracovala s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školila budoucí behaviorální analytiky. V současnosti se aktivně podílí na profesním vzdělávání odborné veřejnosti v zemích jihovýchodní Asie, v České a Slovenské republice.

Ohlasy účastníků živého webináře

Prosíme naklonovat Ditu do každého okresu v čr! mějte se krásně.
Jméno Příjmení
Opět a znovu a znovu: DĚKUJI VÁM ZA VŠE. Váš přístup, technické zázemí, péči, aby vše fungovalo, za záznamy, dokumenty ke stažení...... Přeji rodince krásné společné chvilky na Vaší cestě životem. Jsem moc ráda, že se tento běh webinářů uskutečnil. Ráda prožívám s dětmi s PAS společné chvíle. Vím, že dě􀦞 potřebují něco jiného než zaškatulkování. Sama hledám neustále podněty k jejich rozvoji a radostnému prožívání v našem společném světě. Učíme se vzájemně, co v životě důležité je a co ne. Děkuji
Ufff, je škoda, že je konec. Každopádně Ditě, Radce i Tomášovi především velké díky. Za myšlenku, odvahu a chuť předat své zkušenos􀦞. Odvedli jste kus práce, vydali neskutečnou dávku sil... Myslím, že jste se stali neodmyslitelnou součás􀦠 naší "au􀦞-rodinky" 🙂 Každopádně Tomáši, pokud by bylo možné se dohodnout na setkání, budeme určitě za zkušenos􀦞 moc rádi.
Pracuji s dětmi ve speciální základní škole - takže většinou často na nižších úrovních než L3 - ale jsem ráda, že vím, kam"to všechno" směřuje... využiji všechno z rad a metodických postupů, které zazněly.
Moc děkuji za všechny praktické informace, materiály, ale hlavně inspiraci a pozitivní přístup a pohled na děti s PAS!!!
Jméno Příjmení

Zkušenoti s ABA

V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS
Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodič dítěte s PAS

Doplňující informace

  • Záznam je dostupný ihned po úhradě po dobu 6 měsíců.
  • Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na záznamu webináře.
  • Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.