Praktické použití hodnotícího nástroje VB-MAPP pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami

Záznam webináře - 5 hod.

Mgr. Dita Chapman, BCBA

O vzdělávací akci

Anotace

VB-MAPP je podrobně zpracovaný hodnotící program, prostřednictvím nějž lze identifikovat silné a slabé stránky studenta v 16 oblastech vývoje dovedností. Toto hodnocení vychází z úrovně dovedností typických dětí v daném věkovém rozmezí, s níž je možné výsledky v jednotlivých oblastech porovnat. Cílem je, aby účastníci po skončení webináře dokázali aplikovat v praxi hodnotící nástroj VB-MAPP pro děti s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

Základní znalost ABA (aplikovaná behaviorální analýza) je nutná.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP.

Lektorka

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Dita Chapman absolvovala bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA- V České republice v minulosti spolupracovala s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školila budoucí behaviorální analytiky. V současnosti se aktivně podílí na profesním vzdělávání odborné veřejnosti v zemích jihovýchodní Asie, v České a Slovenské republice.

Ohlasy účastníků živého webináře

Účastnila jsem se všech 6 webinářů a hodnotím je jako velmi přínosné pro svoji práci. Moc děkuji paní Ditě i panu Nábělkovi.
Paní Dita nám dala návod, jak můžeme pracovat s dětmi (a to nejenom s dětmi s PAS) a jak je systematicky můžeme posunout dopředu. Velmi oceňuji její zkušenosti, optimismus a dodání nové energie nám rodičům.
Moc děkujeme a ceníme si ochotu takové kapacity (Dity) sdílet informace, které se nikde jinde nedozvíme! Tomáši, díky za zprostředkování.
Moc oceňuji názornost, praktičnost, ochotu zodpovídat dotazy rodičů a pozitivní přístup k problematice detí s PAS. DĚKUJI!
Líbí se mi, jak jste nadšení tím, jak děti rozvíjet, že víte jak to dělat a že VŠE sdílíte!!!! Hledáte možnosti jak pomoci, poradit, zařídit....

Zkušenoti s ABA

V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS
Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodič dítěte s PAS

Doplňující informace

  • Záznam je dostupný ihned po úhradě po dobu 6 měsíců.
  • Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na záznamu webináře.
  • Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.

Kontaktní osoby

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.