Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

Úvod do aplikované behaviorální analýzy

Představení základní terminologie, vysvětlení funkční analýzy jazyka (jazykové operanty)

Záznam webináře - 4 hod.

Mgr. Radka Hájková, BCBA

O vzdělávací akci

Anotace

Cílem webináře je objasnit koncept ABA, uchopit základní terminologii, představit užití jazykových operantů a ukázat na příkladech rozvoj jednotlivých dovedností v řízeném prostředí u stolečku. Webinář se skládá ze 2 částí. První část se věnuje pojmu ABA, historii jejího vzniku a souvislosti ABA a terapie dětí s PAS a jinými neurovývojovými poruchami. V kontextu práce s dítětem s poruchou komunikace uchopíme termíny takt, motorická imitace, receptivní instrukce, echo, intraverbál a další. Druhá část se věnuje nácviku učení jednotlivých operantů u stolečku.

Novinka: Ukázky učení budou demonstrovány pomocí instruktážních videí Masarykovy Univerzity.

Jedná se o webinář, který má účastníky uvést do tématu, tak aby mohli pokračovat v dalších pokročilých kurzech.

Základní znalost ABA zde není nutná.

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP.

Lektorka

Jsem fyzioterapeutka, psycholožka a behaviorální analytička, která se posledních 6 let věnuje problematice dětí s diagnózou autismus. Vystudovala jsem aplikovanou behaviorální analýzu na Florida Institute od Technology a mám složeny mezinárodní zkoušky na úrovni BCBA (certifikovaný behaviorální analytik). Ve spolupráci se zkušenými supervizory vedu několik dětí v domácích programech. Snažím se o zviditelnění pojmu ABA i v akademických kruzích, kde je cílem mé dizertační práce vytvoření ABA tříd v běžných základních školách a ověření jejich fungování. Právě toto téma propojilo moji cestu s rodinou Nábělkových, se kterými spolupracuji již čtvrtým rokem. Jsem moc ráda, že můžeme díky nim a Modrému kruhu šířit informace o ABA dál a pomáhat tak dalším rodinám na jejich nesnadné cestě. V současné době jsem na mateřské dovolené a užívám si čas se svým půlročním synem Alexem.
Mgr. Radka Hájková, BCBA

Ohlasy účastníků živého webináře

Ďakujem za úvod do ABA, v mojej práci sa čoraz viac stretávam s deťmi s PAS, niečo som mala naštudované, niečo mi poradila kolegyňa, ale webinár mi prakticky ukázal, čo a ako mám robiť, aby dieťa dostalo adekvátnu "pomoc". Ďakujem.
Mnohokrát děkuji lektorce za skvělý a velmi přínosný webinář. Jakožto pedagog budu tyto získané informace ráda dále rozvíjet.
Velmi pekne dakujem, vela mi to dalo, celkovo hodnotim velmi pozitivne .. super zhrnute , prehladne a pochopitelne aj pre neodbornikov 🙂

Zkušenoti s ABA

V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS
Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodič dítěte s PAS

Doplňující informace

  • Záznam je dostupný ihned po úhradě po dobu 6 měsíců.
  • Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na záznamu webináře.
  • Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.

Kontaktní osoby

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.