Úvod do práce s problémovým chováním dle PBS

Funkce chování, způsoby jeho měření a vyhodnocování, přístup k učení mandů

Záznam webináře - 4 hod.

Mgr. Radka Hájková

O vzdělávací akci

Anotace

Cílem webináře je představit účastníkům přístup PBS (positive behavior support – podpora sociálně přijatelného chování), kterým můžeme úspěšně eliminovat problémové chování dítěte a nahradit jej chováním žádoucím. Vysvětlíme si funkce chování, způsoby jeho měření a vyhodnocování a možnosti nastavení behaviorálních plánů. Po pauze si ukážeme procedury pro učení mandů – jakým způsobem můžete vaše dítě naučit říkat si o své potřeby.

Tento webinář bude zaměřen na úvod do dané problematiky a měl by posluchače připravit na lepší porozumění dalším tématům probíraných v následujících kurzech.

Základní znalost ABA zde není nutná.

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP.

Lektorka

Jsem fyzioterapeutka, psycholožka a behaviorální analytička, která se posledních 6 let věnuje problematice dětí s diagnózou autismus. Vystudovala jsem aplikovanou behaviorální analýzu na Florida Institute od Technology a mám složeny mezinárodní zkoušky na úrovni BCBA (certifikovaný behaviorální analytik). Ve spolupráci se zkušenými supervizory vedu několik dětí v domácích programech. Snažím se o zviditelnění pojmu ABA i v akademických kruzích, kde je cílem mé dizertační práce vytvoření ABA tříd v běžných základních školách a ověření jejich fungování. Právě toto téma propojilo moji cestu s rodinou Nábělkových, se kterými spolupracuji již čtvrtým rokem. Jsem moc ráda, že můžeme díky nim a Modrému kruhu šířit informace o ABA dál a pomáhat tak dalším rodinám na jejich nesnadné cestě. V současné době jsem na mateřské dovolené a užívám si čas se svým půlročním synem Alexem.
Mgr. Radka Hájková, BCBA

Doplňující informace

  • Záznam je dostupný ihned po úhradě po dobu 6 měsíců.
  • Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na záznamu webináře.
  • Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.

Kontaktní osoby

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.