Výuka žádostí (mandů)

nejen u dítěte s PAS

WEBINÁŘ + praktická část

Záznam k dispozici na 6 měsíců

28. 1. 2023

Mgr. Dita Chapman, BCBA

MUDr. Gabriela Drtinová, BCBA

V ČEŠTINĚ!

Souhlasné stanovisko AKL ČR - 4 kredity

O vzdělávací akci

Anotace

Výuka žádostí (mandů - schopnost dítěte říci si o to, co potřebuje a chce) je klíčová pro rozvoj verbálního chování (komunikaci). Mandy jsou řízeny motivací člověka, a proto je doporučováno, aby se učily, jako první. Pokud má člověk pro něco motivaci, tak si s velkou pravděpodobností o tu věc bude chtít říci. Výuka mandů však není jednoduchá hlavně u dětí, které nemluví.

Cílem tohoto webináře je vysvětlit a ukázat účastníkům učení se mandů. Představíme, jak se nejprve formulují cíle a následně naplňují v učení se mandů v praktických ukázkách. Upozorníme na nejčastější chyby, ke kterým dochází během učení se mandů. Tento webinář je určen učení se mandů u dětí: „úplný začátečník“, „více pokročilý“ a „pokročilý“ (úroveň 1-3 VB mapp).

Součástí webináře je také praktická část, během které účastník představí své natočené krátké video (10 min) obsahující techniky, které byly vysvětleny v předchozí teoretické části. Poté proběhne jejich závěrečná reflexe. Tato část webináře se uskuteční ve skupinách on-line formou v maximálním počtu 3 osob. Časová dotace pro jednu skupinu je 60 minut. Rezervace termínů k praktické části bude spuštěna v průběhu konání webináře. 

Základní znalost ABA zde není nutná.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Termíny

28. 1. 2023, 09:00 - 12:00

Teoretická část webináře.

5. 2. 2023 - 28. 2. 2023

Praktická část webináře. Tato část webináře je bez záznamu!!!

Termín podání přihlášek

do 25. 1. 2023, 22:00

Cena

2 500 Kč

Výtěžek z prodeje jde na podporu vzdělávání Tobíka a Matýska (chlapci s PAS).

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS a jinými NVP, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS.

Lektorky

Mgr. Dita Chapman, BCBA

Dita Chapman absolvovala bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA- V České republice v minulosti spolupracovala s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školila budoucí behaviorální analytiky. V současnosti se aktivně podílí na profesním vzdělávání odborné veřejnosti v zemích jihovýchodní Asie, v České a Slovenské republice.

MUDr. Gabriela Drtinová, BCBA

Gabriela Drtinová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Na stážích působila v Německu, Portugalsku a Chorvatsku. Již během studia na lékařské fakultě se zajímala o péči ohrožených skupin, zejména o děti se zdravotním postižením. Od roku 2019 se intenzivně věnuje ABA. Své další vzdělávání si proto rozšířila na Florida Institute of Technology v USA a na Masarykově univerzitě v Brně v programech aplikované behaviorální analýzy. Věnuje se dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám a vede programy v domácím prostředí.

Ohlasy účastníků webinářů

Nejvíce oceňuji, že paní Dita dává srozumitelný návod, jak pracovat s dětmi s PAS; a její zkušenost, optmismus a touha pomoci těmto dětem, dává naději i nám, kterým se občas optmismu nedostává 🙂
Moc děkuji. Pro mně velice přínosné - zkušenost z praxe, schopnost jednoduchého výkladu se zaměřením na podstatné, bez suché teorie. Díky a zdravím!
Jméno Příjmení
Velmi děkuji za záznamy z webinářů a přiložené soubory a videa; je skvělé, že se k tomu lze vracet. Paní Dita je naprosto úžasná a panu Nábělkovi moc děkuji za zorganizování webinářů !!!
Jméno Příjmení

Zkušenosti s ABA

Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodič dítěte s PAS
V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS

Počet účastníků

Max. 50

Organizační informace

Všichni účastníci vzdělávací akce obdrží potvrzení o účasti.

1 den před konáním webináře vám e-mailem zašleme pokyny k připojení.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.