Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

MODRÝ KRUH otevírá sociální službu

Jsme nadšeni, že můžeme oznámit otevření unikátní sociální služby –  “Sociální rehabilitace” v Olomouci od 1. února 2024. MODRÝ KRUH je první neziskovou organizací v České republice, která bude poskytovat sociální službu osobám ve věku 7–26 let s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinám, a to na základě principů aplikované behaviorální analýzy (ABA).

Příběh začal s odhodlaným úsilím Tomáše Nábělka, který více než rok marně usiloval o založení konceptu ABA třídy pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) na 1. stupni základní školy v Olomouci. Nechtěli jsme se smířit s tím, že v Olomouci není možné zajistit vzdělávání pro děti s PAS pomocí ABA, a proto jsme zveřejnili dárcovskou výzvu. Díky podpoře individuálních dárců otevřel MODRÝ KRUH v únoru 2020 vlastní ABA třídu, kde se dnes vzdělávají tři děti s PAS.

Nová sociální služba volně navazuje na dosavadní aktivity MODRÉHO KRUHU a je v souladu s naší vizí: pomoci zajistit vzdělávání a plnohodnotný život pro děti s PAS z Olomouce a blízkého okolí. Sociální službu uvítají zejména rodiče dětí s PAS, kteří považují, stejně jako my v MODRÉM KRUHU, přístupy ABA za běžný standard při péči a vzdělávání dětí s autismem.

MODRÝ KRUH se zavazuje k poskytování individuální podpory s důrazem na moderní metody založené na vědeckých poznatcích, zejména na principech ABA. Naše cíle jsou pečlivě stanoveny v krátkodobých plánech, které odpovídají individuálním potřebám uživatelů služby. Jsme nadšeni příležitostí přispět k lepšímu životu pro osoby s PAS a jejich rodiny v Olomouci a okolí.

Parametry sociální služby – “Sociální rehabilitace”

Cílová skupina:

Služba je určena pro osoby s PAS (7-26 let) a jejich rodiny:

  • osoby s kombinovaným postižením – jedná se o osoby s PAS (včetně kombinace PAS s jiným přidruženým zdravotním postižením) ve věku 7 – 26 let,
  • rodiny s dítětem/dětmi – s ohroženým vývojem v důsledku nepříznivé sociální situace rodiny.

Forma poskytování a působnost služby:

  • ambulatní – Wellnerova 1215/1, Olomouc,
  • terénní – ORP Olomouc.

Cíle: 

  • umožnit osobám s PAS rozvinout takové klíčové dovednosti, které povedou ke zvládání sebeobslužných dovedností, sociální interakci a komunikaci včetně zvýšení samostatnosti a nezávislosti na svém okolí,
  • podpořit sociální začlenění jedinců s PAS (uplatnitelné v přirozeném prostředí, komunitě, ale i širším prostředí),
  • naučit rodiny osob s PAS předcházet problémovému chování jedinců s PAS vycházejícímu z funkčního hodnocení chování. Naučit a aplikovat metody a techniky nácviku sociálních dovedností vycházející z přístupů podložených vědeckými důkazy (Evidence Based Practice) zahrnující nácvik sociálně-komunikačních dovedností a sebeobslužné dovednosti v různých kontextech.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů