Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

Sledujte pasSEMESTR 2024!

Zaregistrujte se pro informace o vzdělávací akci, která začíná 5. října 2024

pasSEMESTR 2023

Intenzivní on-line vzdělávání “PAS problematiky”

6 vzdělávacích sobot

Začínáme 7. října 2023

#Pro odborníky #Rodiče vítáni

✅ připraveno pro "šablony"

✅ AKL ČR souhlasné stanovisko - 10 kreditů

✅ AKP ČR souhlasné stanovisko - 12 kreditů

✅ SKIZP akreditace

Až 50 účastníků ze stejné organizace za jednu cenu!

Jak na efektivní vzdělávání dětí s PAS

7. října, 9:00 - 12:00

Anotace

Cílem je uvést aktuální problematiku vzdělávání dětí s PAS včetně tipů na efektivní vzdělávání v rámci vědecky ověřených přístupů. V první části si osvojíte klíčovou terminologii vztahující se k PAS. Na PAS bude nahlíženo z multidisciplinárního hlediska v kontextu meziresortních služeb, a z pohledu vědecky ověřených důkazů, které boří některé mýty o autismu. Druhá část se bude věnovat efektivním vědecky ověřeným přístupům, které se uplatňují ve vzdělávání a evidentně fungují. Dále se účastníci dozví, jaký význam má časné vzdělávání dětí s PAS včetně možností, jak dětem pomoci za předpokladu, že raná intervence nebyla včas zahájena. Tato část webináře se bude věnovat také oblastem, které by neměly být v rámci vzdělávání opomíjeny a zaměří se i na nástrahy, které se objevují v systému vzdělávání.

Monika Smolíková působí od roku 2009 jako speciální pedagog v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením. Po studiu předškolní pedagogiky vystudovala speciální pedagogiku pro 2. stupeň základních škol a střední školy a studium historie. Její doktorské studium bylo zaměřeno na vzdělávání studentů s poruchou autistického spektra na vysokých školách v České republice a v zahraničí. V současnosti studuje postgraduální program Aplikovaná behaviorální analýza na Masarykově Univerzitě v Brně. Lektorka pracuje ve vysokoškolské poradně, kde se věnuje modifikaci vzdělávání studentů s poruchou autistického spektra a psychickým onemocněním na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na Univerzitě Palackého dále působí jako lektor předmětů zaměřující se na poruchy autistického spektra a vzdělávání dětí se specifickými potřebami v oblasti předškolního vzdělávání. Současně působí jako vedoucí pedagog v organizaci MODRÝ KRUH.
Mgr. Monika Smolíková, Ph.D.lektorka

Proč je dobré porozumět ABA?

14. října, 9:00 - 12:00

Anotace

V úvodu představíme účastníkům aplikovanou behaviorální analýzu (počátky vzniku, její principy a základní pojmy v návaznosti na dalaší bloky pasSEMESTRU). Další část se bude věnovat častým mýtům, spojených s ABA. Závěrem budeme diskutovat problémové otázky.

Radka Hájková je psycholožka, behaviorální analytička a koučka. Zaměřuje se na práci s dětmi s neurovývojovými poruchami, práci s náročným chováním a motivací. Mnoho let vedla domácí ABA programy u dětí s diagnózou PAS. Učí na pedagogické fakultě UP předměty jako patopsychologie, obecná a vývojová psychologie, supervize, aplikovaná behaviorální analýza aj. V současné době je i školní psycholožkou a zakladatelkou Behaviorálního Institutu. Je frekventantkou komplexního terapeutického výcviku KBT, má certifikaci BCBA, je absolventkou mnoha certifikovaných kurzů např. kids´skills, kreativní koučování dětí, práce s ADHD, senzorická integrace, neuro-vývojová terapie aj.
Mgr. Radka Hájková, BCBAlektorka

Výuka komunikačně jazykových dovedností - úroveň 1

21. říjen, 9:00 - 11:00

Anotace

Účastníci se naučí, jak začít pracovat s dětmi, které mají minimální nebo žádné komunikační dovednosti a velmi omezené zájmy. Hlavním záměrem bude podpora motivace v oblasti sociální interakce u dětí, pro které není sociální interakce přirozeně motivující.

Dita Chapman absolvovala bakalářské studium psychologie v Londýně. Během studia pracovala na domácích ABA programech. Své magisterské studium absolvovala na Cardiff University ve Walesu, kde pracovala pod vedením profesorky Debory Carr, BCBA- V České republice v minulosti spolupracovala s Masarykovou univerzitou v Brně, kde školila budoucí behaviorální analytiky. V současnosti se aktivně podílí na profesním vzdělávání odborné veřejnosti v zemích jihovýchodní Asie, v České a Slovenské republice.
Mgr. Dita Chapman, BCBAlektorka

Výuka komunikačně jazykových dovedností - úroveň 2

28. říjen, 9:00 - 11:00

Anotace

Účastníci si osvojí metodiku výběru a tvorbu prvních komunikačních cílů u dětí, které již mají nějaké zájmy, ale jejich počet je stále omezen.

Mgr. Dita Chapman, BCBAlektorka

Výuka komunikačně jazykových dovedností - úroveň 3

4. listopadu, 9:00 - 11:00

Anotace

Účastníci si osvojí metodiku rozvoje komunikace u dětí, které mluví jednoslovně. Představíme způsob, jak rozvíjet komunikaci v delších větách a s větší komplexitou komunikace (např. otázky typu: Kdo, kde, kdy, jak a proč…?).

Mgr. Dita Chapman, BCBAlektorka

Herní aktivity podporující rozvoj řeči

4. listopadu, 11:45 - 12:45

Anotace

Účastníci si osvojí jednoduché postupy rozvoje vokalizace, pasivní a aktivní slovní zásoby u dětí s využitím výukových karet Mých prvních 111 slov a běžně dostupných hraček.

Diana Pavljuk je dětská klinická psycholožka a behaviorální analytička. Vystudovala magisterský obor psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od absolvování se zaměřuje na dětské a adolescentní pacienty. Pracovala na Dětské klinice Masarykovy nemocnice, v dětském centru komplexní péče a rané péči Demosthenes v Ústí nad Labem. Od roku 2013 pracuje v soukromé ordinaci v okrese Teplice. Po získání atestací z klinické psychologie a dětské klinické psychologie vystudovala aplikovanou behaviorální analýzu na Masarykově univerzitě v Brně a získala certifikaci BCBA. Absolvovala řadu certifikovaných kurzů v psychodiagnostice. Byla frekventantkou komplexního terapeutického výcviku v gestalt terapii a navazujícího výcviku v gestalt terapii s dětmi a adolecenty, výcviků v play terapii i sandtray, výcviků v EMDR a EMDR u dětí a adolescentů. V současnosti je lektorkou on-line kurzů v rámci společnosti Učení zABAvou s.r.o.
Mgr. Diana Pavljuk, BCBAlektorka

Behaviorální intervence ke snížení problémového chování

nejen v logopedické ambulanci

11. listopadu, 9:00 - 11:30

Anotace

V praktických příkladech ukážeme, jak pracovat s dítětem, které obtížně navazuje kontakt, hůře spolupracuje a vykazuje problémové chování nejen v prostředí logopedické ambulance.

 • Chování a co ho ovlivňuje,
 • ABC analýza,
 • behaviorální intervence problémového chování - proaktivní, reaktivní,
 • nejčastější funkce problémového chování,
 • intervence podle funkce problémového chování,
 • kazuistiky a návrhy řešení problémového chování, intervenční plány v praktických příkladech.

 

Petra Hrančíková ukončila v roce 2004 magisterské studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během předatestační přípravy pracovala jako logoped v logopedickém stacionáři v Brně, kde se setkala s dětmi s nejrůznějšími narušenými komunikačními schopnostmi. Praxi si však, v rámci stáží, doplňovala také v oblasti práce s dospělými klienty. V roce 2009 úspěšně složila atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2016 založila nestátní zdravotnické zařízení v oboru klinická logopedie v Sokolnicích u Brna, kde doposud působí. V rámci zkvalitňování péče o klienty začala studovat Aplikovanou behaviorální analýzu na Florida Institute of Technology. Studium ukončila v roce 2021 mezinárodní certifikační zkouškou a stala se certifikovaným behaviorálním analytikem (BCBA). Aktuálně dále působí v Ambulanci klinické logopedie v Sokolnicích, v oblasti logopedie poskytuje konzultace dalším behaviorálním analytikům, spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně a jejím největším cílem je vybudovat efektivní propojení mezi logopedií, klinickou logopedii a aplikovanou behaviorální analýzou.
Mgr. Petra Hrančíková, BCBAlektorka

Termín podání přihlášek

do 30. 9. 2023, 21:00

Cena

 • 8 900 Kč,
 • 19 900 Kč až 50 účastníků ze stejné organizace (před odesláním objednávky nás kontaktujte ☏ +420 777 678 693).

3 000 Kč sleva pro rodiče dětí s PAS a jinými NVP. Slevu získáte na základě individuální e-mailové žádosti a doložení průkazu ZTP. Žádost pošlete na tomas@modry-kruh.cz.

Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS a jinými NVP, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP.

Ohlasy účastníků našich vzdělávacích akcí

Dito, je to výborné. Musím vám vyseknout poklonu, máte to super strukturované. Neskáčete z tématu na téma, má to všechno svojí logiku, jen to teď umět přetavit do praxe 🙂 jsem klinická logopedka, stahují se za mnou (nebo tedy za námi, jsme v práci dvě a třetí aktuálně na mateřské- všechny tři vás nyní sledujeme). Takže těžkých případů máme opravdu hodně a tenhle kurz je přesně to, co nám chybělo, abychom dokázaly maminkám ještě více pomoct.
Jméno Příjmení
Oceňuji část zaměřenou na práci s dětmi, které se dostávají do kolektivu MŠ...jak s nimi začínat, co je důležité více a co méně, na co se zaměřovat...pracuji víceméně intuitivně s dobrými výsledky (děti jsou spokojené, socializují se, rozšiřují se jim možnosti jak být spokojené s jinými lidmi, dětmi a v širším prostředí, začínají vokalizovat, mandovat, taktovat...aniž bych dříve tyto názvy a postupy teoreticky znala). Líbí se mi systematické posouvání kupředu.
Jméno Příjmení
Nejvíce oceňuji, že paní Dita dává srozumitelný návod, jak pracovat s dětmi s PAS; a její zkušenost, optmismus a touha pomoci těmto dětem, dává naději i nám, kterým se občas optmismu nedostává 🙂
Moc děkuji. Pro mně velice přínosné - zkušenost z praxe, schopnost jednoduchého výkladu se zaměřením na podstatné, bez suché teorie. Díky a zdravím!
Jméno Příjmení
Velmi děkuji za záznamy z webinářů a přiložené soubory a videa; je skvělé, že se k tomu lze vracet. Paní Dita je naprosto úžasná a panu Nábělkovi moc děkuji za zorganizování webinářů !!!
Jméno Příjmení
Webinář byl takový moc příjemný úvod a naťuknutí do problematiky. Určitě mě inspiroval pro práci s dětmi s problematickým chováním v mé ambulanci. Uvažuji o absolvování nějakého dalšího kurzu na téma ABA. Mgr. Hrančíková má příjemný přednes, umí věcně předat odborné informace a rozhodně nenudí. Cítila jsem z ní nadšení pro tuto práci. Děkuji za příjemně strávenou hodinu a půl.
Jméno Příjmení

Co dalšího získate?

 • Záznam z pasSEMESTRU 2023 po dobu 6 měsíců,
 • potvrzení o účasti.

Šablony a informace pro školy

Před odesláním objednávky nás kontaktujte ☏ +420 777 678 693.

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, ☏ +420 777 678 693

Kazuistika Marek

Dítě s poruchou autistického spektra se lehce dostane do afektu z důvodu, který může zdravému člověku připadat jako banální. Takový stav je náročný pro celou rodinu i pečující osoby, obzvlášť pokud se stav opakuje často a v dlouhých intervalech. Na prvním videu byl zachycen Marek v afektu. V době natáčení videa začala maminka s intenzivním programem ABA. První kroky behaviorální přístupu jsou vidět již na videu. Markovi byl v jeho afektu podsunut polštář, do kterého bouchal místo do sebe, aby si nezpůsoboval poranění. Na druhém videu můžete sledovat chlapce, jak se začíná učit alternativní komunikaci (znaky) podle principů ABA. Všimněte si toho šťastného výrazu, kdy si chlapec umí říct, co chce. Rozvojem alternativní komunikace se výrazně snížila frekvence afektů. Uplynulo již 4 roky od chvíle, kdy se Marek začal učit dle ABA, a od té doby se již nedostává do podobných stavů. Zveřejnění obou videí chceme ukázat, že je možné pracovat s náročným chováním dítěte s PAS a není potřeba v tomto stavu setrvávat dlouhodobě.

Zkušenosti Lukáše Čermáka

Sledujte pasSEMESTR 2024!

Zaregistrujte se pro informace o vzdělávací akci, která začíná 5. října 2024

Hodnocení účastníku vzdělávací akce pasSEMESTR

 1. Petra Faktorová napsal:

  Přínosné webináře
  Informace, které určitě využiji
  Sdílení nápadů, zkušeností

 2. Ivana Pánová napsal:

  Kurz PAS semestr byl velmi přínosný, oceňuji zejéna praktická videa a příklady praxe.

 3. Jitka Bačíková napsal:

  Děkuji mockrát. Celý kurz považuji za velmi přínosný a lektoři byli úžasní, zkušení praktici. Za mě super!!!

 4. Renáta napsal:

  Hezký den, ráda bych Vám poděkovala za všechny zajímavé webináře, skvělé odborné lektory z praxe, názorné ukázky a moc hezký přístup. Získané informace mi jsou nápomocny při práci s žáky a věřím, že se zase setkáme na dalších vzdělávacích akcích. Přeji Vám všem mnoho osobních a pracovních úspěchů a zdraví.

 5. Jana Regnerová napsal:

  Velmi profesionálně vedené semináře, ve třídě pracuji s dítětem vzdělávaným v domácím prodstředí podle ABA, teprve nyní jsem pochopila souvislosti a absolvování seminářů mi otevřelo cestu k lepší spolupráci s dítětem.

 6. Jana Míšková napsal:

  Výborné základní seznámení s behaviorální aplikovanou analýzou a s principy jejích metod, které lze přímo velmi dobře uplatnit v praxi. Moc děkuji, rozhodně v práci s ABA vidím smysl a dál se tímto směrem budu vzdělávat

  • Felicie Gloneková napsal:

   Děkuji za uskutečněný webinář o problematice dětí s PAS. Získala jsem opravdu velké množství nových informací. Velice oceňuji praktické rady a videa. Aktuálně se snažím s velkou pokorou využívat některá doporučení v praxi. Velice všem děkuji!

 7. Věra Fialová napsal:

  Dobrý den, velmi děkuji za zdařilou akci Vámi pořádanou. Oceňuji snahu, profesionalitu, trpělivost, Váš čas… Ať se daří na poli pracovním i osobním. Fialová Věra.

 8. Ilona Kolínová napsal:

  Vaše webináře se mi velmi líbily, získané poznatky využiji ve svém oboru.

 9. Hana Hudečková napsal:

  Dobrý den,
  byla jsem velmi spokojená s webináři, všechny byly velmi, velmi pečlivě připravené, jak po stránce obsahové, tak po stránce technické. Za vším je vidět oddaná práce organizátorů a velké zaujetí pro věc!
  Jen tak dál, velmi Vám fandím, děláte vskutku záslužnou práci.

 10. Ilona Kolínová napsal:

  Vaše webináře se mi moc líbily, získané poznatky využiji při své práci se žáky s PAS.

 11. Jana Fialová napsal:

  Velice kvalitní semináře, nabité spoustou praktických informací. Doporučuji všem, které problematika zajímá!

 12. Marta Muchová napsal:

  Děkuji Vám za přínosný kurz, který jako celek hodnotím velmi dobře. Informace byly přednášeny srozumitelně a chronologicky tak, že si účastník opravdu odnáší základní kámen v oblasti ABA, jejíž prvky se snažím již pár let ve své praxi speciálního pedagoga aplikovat. Účast na kurzu mě opět navnadila k zamyšlení nad studiem ABA. Velmi pozitivně také hodnotím účast kvalitních přednášejících i vynikající organizaci a poskytování informací od pana Nábělka. Skvělá je také možnost navázat na praktickou část s Ditou CH. 😉

 13. Dorota Šáchová napsal:

  Webináři není co vytknout. Obsahoval teoretické i praktické informace, které byly předávány srozumitelně s podporou všeho, co online prostředí umožňuje. Skvělé bylo složení lektorů z různých oborů.

 14. Martina napsal:

  Splnilo očekávání. Super

  • Marie napsal:

   Dobrý den ,děkuji za naprosto profesionálně vedený seminář, získala jsem tak nové informace ,podněty i inspirace. Vynikající bylo i technické zajištění panem Nábělkem, včetně komunikace .Přeji vám hodně štěstí a ať se daří!Marie Ch.

 15. Lenka Mikolášková napsal:

  Absolvovala jsem PASsemestr a mohu všem jen vřele doporučit. Webinář byl velmi pěkně připravený, věcný, plný užitečných rad a příkladů z praxe. Jako rodič jsem si odnesla spoustu tipů a rad, jak se chovat ke svému synovi s PAS. Ale nejvíc se mi líbí fakt, že nyní již vím, jak s ním doma pracovat. Ta práce doma mi připadá u dětí s PAS stěžejní, přeci jenom, dítě tráví nejvíce času doma. Díky PASsemestru jsem si uvědomila, kolik toho během dne dokážeme zvládnout nacvičit a to i v běžných situacích. Takže do Modrého kruhu posílám jedno VELKÉ DÍKY 🙂 Děláte to dobře, je skvělé, že Modrý kruh takto funguje.

 16. Anna napsal:

  Tieto semináre boli veľmi prinášajúce, hlavne čo sa týka praktických príkladov a ukážok. Prinieslo mi to veľa nových informácií a určite by som ich odporúčala.

 17. Soňa napsal:

  Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací a získala mnoho podnětů k zamyšlení a nových možností řešení problémového chování u dětí – nejen s PAS. Vřele doporučuji všem zájemcům tyto skvělé semináře.

 18. Zdena Chmelová napsal:

  Velké díky za perfektně naplánováný webinář, který srozumitelnou a nenásilnou formou seznamuje s principy ABA terapie ( přístupu) z více úhlů.
  Děkuji

 19. Eva napsal:

  Děkuji za úžasných 6 sobot. Na každý webinář jsem se vždy těšila a nelituji jediné soboty. Každé téma mě posunulo o krok blíže dětem a opět mi otevřelo nové „aha momenty“. Organizace skvělá, přednášející odborníci na svých místech. Moc děkuji za vše, co děláte.

 20. Eva Kožušníková napsal:

  Semináře byly velmi hezky a srozumitelně realizovány, získala jsem hodně nových informací a „návodů“, jak s takovými žáky pracovat. Děkuji za možnost učit se novým věcem od odborníků!

 21. Katka napsal:

  Děkuji organizátorům Modrého kruhu a lektorům za realizaci skvělého projektu vzdělávání PAS problematiky.
  Oceňuji srozumitelnost odborné i praktické části webinářů. Získala jsem mnoho poznatků a postupů, které při práci s žáky s PAS využiji. Mám v plánu se dále v ABA – vědním oboru vzdělávat.

 22. Alena Merunková napsal:

  Děkuji za skvělou organizaci i velmi přínosné informace. Odborníkům, kteří se věnují dětem s PAS doporučuji absolvování podobnýcch kurzů. Seminář ukázal široké možnosti, jak dětem s PAS pomáhat.

 23. Karolína napsal:

  PASsemestr byl velmi zdařilý počin plný zajímavých informací, nápadů a doporučení. Děkuji!

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů