Potřebujeme doplnit řady našeho týmu.

Pracovní nabídka ZDE >

Behaviorální intervence ke snížení problémového chování v logopedické ambulanci

Záznam webináře - 2,5 hod.

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

O vzdělávací akci

Anotace

Cílem webináře je představit teoretická východiska ABA. V praktických příkladech ukážeme, jak pracovat s dítětem, které obtížně navazuje kontakt, hůře spolupracuje a vykazuje problémové chování nejen v prostředí logopedické ambulance.
Mgr. Petra Hrančíková, BCBAlektorka
  • Vědní obor ABA a řešení problémového chování,
  • chování a co ho ovlivňuje,
  • ABC analýza,
  • behaviorální intervence problémového chování - proaktivní, reaktivní,
  • nejčastější funkce problémového chování,
  • intervence podle funkce problémového chování,
  • kazuistiky a návrhy řešení problémového chování, intervenční plány v praktických příkladech.

Cílová skupina

Logopedi pracující s dětmi s PAS a jinými NVP, odborná veřejnost.

Lektorka

Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

Petra Hrančíková ukončila v roce 2004 magisterské studium jednooborové logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během předatestační přípravy pracovala jako logoped v logopedickém stacionáři v Brně, kde se setkala s dětmi s nejrůznějšími narušenými komunikačními schopnostmi. Praxi si však, v rámci stáží, doplňovala také v oblasti práce s dospělými klienty. V roce 2009 úspěšně složila atestaci v oboru klinická logopedie. V roce 2016 založila nestátní zdravotnické zařízení v oboru klinická logopedie v Sokolnicích u Brna, kde doposud působí. V rámci zkvalitňování péče o klienty začala studovat Aplikovanou behaviorální analýzu na Florida Institute of Technology. Studium ukončila v roce 2021 mezinárodní certifikační zkouškou a stala se certifikovaným behaviorálním analytikem (BCBA). Aktuálně dále působí v Ambulanci klinické logopedie v Sokolnicích, v oblasti logopedie poskytuje konzultace dalším behaviorálním analytikům, spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně a jejím největším cílem je vybudovat efektivní propojení mezi logopedií, klinickou logopedii a aplikovanou behaviorální analýzou.

Ohlasy účastníků živého webináře

Webinář byl takový moc příjemný úvod a naťuknutí do problematiky. Určitě mě inspiroval pro práci s dětmi s problematickým chováním v mé ambulanci. Uvažuji o absolvování nějakého dalšího kurzu na téma ABA. Mgr. Hrančíková má příjemný přednes, umí věcně předat odborné informace a rozhodně nenudí. Cítila jsem z ní nadšení pro tuto práci. Děkuji za příjemně strávenou hodinu a půl.
Mgr. Taťána Vojtáskoválogopedka
Moc děkuji. Pro mně velice přínosné - zkušenost z praxe, schopnost jednoduchého výkladu se zaměřením na podstatné, bez suché teorie. Díky a zdravím!
Anna Vrchotová
I přesto, že soiustu věcí již v praxi tak nějak dělám, tak bylo velmi prospěšné si to takto hezyk utřídit a budu určitě o jednotlivých chováních dětí v ambulanci více přemýšlet.
anonymní hodnocení
Moc děkuji za webináře. Shlídla jsem již několik. Je to skvělé. Děkuji za tyto možnosti.
anonymní hodnocení

Zkušenoti s ABA

V roce 2016 jsme získali, díky aplikované behaviorální analýze (ABA), novou naději. U našeho Tobíka vnímáme velký posun jak v oblasti komunikace, tak ve schopnosti porozumění. Dnes náš syn jezdí rád ke své babičce, miluje výlety, kolo i návštěvu divadla. Stále má však mnoho rituálů, které vyžadují intenzivní zapojení celé rodiny.
Jitka a Tomáš Nábělkovirodiče dítěte s PAS
Náš syn Matyášek je v programu aplikované behaviorální analýzy (ABA) od roku 2018. Od té doby udělal obrovský pokrok, zejména v oblasti komunikace a porozumění. Komunikuje s námi pomocí znaků, je šťastný a spokojený, protože mu rozumíme. V ABA terapii vidíme velkou naději pro jeho budoucí život.
Miluše Urbanovárodič dítěte s PAS

Doplňující informace

  • Záznam je dostupný ihned po úhradě po dobu 6 měsíců.
  • Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na záznamu webináře.
  • Výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti MODRÝ KRUH z. s.

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Nábělek, tomas@modry-kruh.cz, +420 777 678 693

Hodnocení účastníku záznamu webináře

Behaviorální intervence ke snížení problémového chování v logopedické ambulanci

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů