Co bude dál s naší ABA třídou?

Jak možná víte, před prázdninami jsme spustili druhou dárcovskou výzvu na podporu vzdělávání dle ABA pro Tobíka a Matýska. Naším cílem bylo získat 75 000 Kč v pravidelných měsíčních příspěvcích do 31. 8. 2020 na provoz naší ABA třídy. Tento cíl jsme bohužel nenaplnili.

Co bude dál s naší ABA třídou?

Tobíkovi a Matýskovi upravíme rozsah výuky dle našich aktuálních finančních možností. I nadále budeme usilovat o získání pravidelných příspěvků a hledat nové možnosti financování naší ABA třídy.

Z celého srdce děkujeme všem, kteří Tobíka a Matýska podpořili jakýmkoliv darem.

Bez individuálních dárců by žádná ABA třída nebyla a kluci by nedosahovali takových pokroků.

Pokroky Tobíka a Matýska

Tobík – největším pokrokem je eliminace problémového chování, které se projevovalo neustálou vokalizací (přes 1000 slovních spojení za den, které produkoval při jakékoliv činnosti a rušil tím sebe i okolí). Zvládá popisovat obrázky, pojmenuje na nich všechny části, funkci dané věci a zařadí věci do správných kategorií. Téměř bezchybně používá základní předložky, zná většinu základních přídavných jmen a příslovcí. Rapidně se mu zlepšila plynulost a pohotovost odpovědí. Tobík také dělá pokroky v motorice, protože s asistentkami pravidelně cvičí, tím pádem se zlepšuje i jeho motorická imitace. Zlepšuje se jeho kresba, vedení linek, vymalovávání, to vše je spojeno s lepším soustředěním.

 

Matýsek se za 6 měsíců fungování ABA třídy zlepšil hned v několika aspektech. Největší pokrok zaznamenáváme při zařazení kategorie intraverbálů (konkrétně v podobě reakce na „Znakuj“. Například při „znakuj auto“ Maty dokáže rozšifrovat pokyn a přiřadit správnou motorickou podobu znaku). Velké pokroky nastaly v motorice, jak jemné tak hrubé. Matyho chůze a běh je nyní o poznání jistější. Pokroky jsou zjevné také v imitaci. Zvyšující se tendence má také vokalizace. Maty se snaží více „žvatlat“ a tedy komunikovat nám všem nejvíce známým způsobem, který je však Matymu stále vzdálený. Všichni doufáme, že se časem dopracujeme k jakékoli alespoň minimálně vokální podpoře Matyho komunikace.

 

Oba kluci dělají úžasné pokroky, velká časová dotace věnovaná individuálnímu učení nese svoje ovoce.

Tohle všechno je možné jen díky individuálním dárcům. Děkujeme za podporu.

Chcete podpořit Tobíka a Matýska pravidelným měsíčním příspěvkem? Zde naleznete podklady k platbě »

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů